Területfejlesztő szakirány

A terület- és településfejlesztés szakirány középpontjában a települések és térségek helyzetelemzése, koncepciók, stratégiák és programok kidolgozásának módszertana áll. A szakirányon végzettek képessé válnak egy adott térség, település gazdasági és társadalmi folyamatainak önálló vizsgálatára és erre alapozva fejlesztési koncepciók kidolgozására. 

Mintaterv

Tantárgyleírások

shadow