Az intézetünk gondozásában megjelentetett kiadványok

 
 
Történeti Földrajzi Közlemények
2018. 3–4. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2018. 2. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2018. 1. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2017. 3–4. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2017. 2. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2017. 1. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2016. 3–4. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2016. 2. szám
A Kárpát medence
történeti vallásföldrajza
Történeti Földrajzi Közlemények
2016. 1. szám
A Vátozó Világ
XXI. századi kihívásai
Történeti Földrajzi Közlemények
2015. 2. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2015. 1. szám
 
Történeti Földrajzi Közlemények
2014. 1–2. szám
 
 
 
Történeti Földrajzi Közlemények 
2013. 1–2. szám
 
 
Sütő László
A szénbányászat felszínfejlődésre és területhasználatra gyakorolt hatásai a Keleti-Borsodi-szénmedencében
 
Bácskainé Pristyák Erika
Életképes bokortanyák
 
 
Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor
geográfus professzor
80. születésnapjára
 
Dr. Kókai Sándor:
A Bánság történeti földrajza
(1718–1918)
 
Dobány Zoltán:
A tájhasználat történeti
szakaszai a Taktaközben
 
Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán
főiskolai docens
60. születésnapjára
 
Dobány Zoltán:
A Sajó–Bodva köze
történeti földrajza
(18–20. század)
 
Dobány Zoltán:
A Cserehát történeti földrajza
(18–20. század)
 
 
Dobány Zoltán:
Történeti földrajzi tanulmányok
a Hernád-völgy területéről
(18–20. század)
 
 
A történeti földrajz megújítója
Dr. Frisnyák Sándor munkássága
 
 
Frisnyák Sándor:
Magyarország
kultúrgeográfiai korszakai
 
 
Frisnyák Sándor:
Tájhasználat és térszervezés
 
 
 
 
 
A Délvidék történeti földrajza
 
 
 
Szerencs és
a Zempléni-hegység
 
 
 
Szerencs,
Tokaj-Hegyalja kapuja
 
 
 
A Kárpát-medence
környezetgazdálkodása
 
 
 
A Zempléni-hegység
tudományos feltárói
és gazdaságfejlesztői

 
 
 
A magyarországi
Hernád-völgy
 
 
 
 
Földrajz és turizmus
 
 
 
Tiszteletkötet
Dr. Boros László főiskolai tanár
75. születésnapjára
 
 
Nyíregyháza
 
 
 
Gyepük, várak, erődítmények
és egyéb honvédelmi létesítmények
a Kárpát-medencében (895–1920)
 
 
 
Szerencs
monográfiája
 
 
 
Szerencs,
Dél-Zemplén központja
 
 
 
Kárpát-medence:
tájak, népek, tevékenységek
 
 
 
 
Kárpát-medence:
természet, társadalom, gazdaság

 
 
 
Tokaj-hegyaljai borvidék
Hazánk első történeti tája
 
 
 
Geográfiai folyamatok
térben és időben
 
 
 
 
Földrajzi környezet-
Történeti folyamatok

 
Tiszteletkötet
Dr. Frisnyák Sándor professzor
75. születésnapjára
 
 
 
Tiszteletkötet
Dr. Kormány Gyula professzor
80. születésnapjára
 
 
 
 
Peja Győző
emlékkönyv
 
 
 
 
Turisztikai desztináció
"Desztinációs menedzsment"
 
 
 
A helyi TDM szervezetek szerepe
a desztináció turisztikai
kínálatának fejlesztésében
 
Tanulmánytkötet
Dr. Göőz Lajos professzor
80. születésnapjára
 
 
 
Tiszteletkötet
Dr. Tóth József geográfus professzor
70. születésnapjára
 
 
 
A turizmus szerepe
a kistérségek és a régiók
gazdasági felzárkóztatásában
 
 
 
A helyi és térségi TDM
szervezetek helye és szerepe
a vidék turizmusirányításában
 
 
 
 
A turizmus területi
dimenziói
 

 

shadow