Az intézetünk gondozásában megjelentetett kiadványok

 
 
Történeti Földrajzi Közlemények
2018. 1. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2017. 3-4. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2017. 2. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2017. 1. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2016. 3-4. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2016. 2. szám
A Kárpát medence
történeti vallásföldrajza
Történeti Földrajzi Közlemények
2016. 1. szám
A Vátozó Világ
XXI. századi kihívásai
Történeti Földrajzi Közlemények
2015. 2. szám
Történeti Földrajzi Közlemények
2015. 1. szám
 
Történeti Földrajzi Közlemények
2014. 1-2. szám
 
 
 
Történeti Földrajzi Közlemények 
2013. 1-2. szám
 
 
Sütő László
A szénbányászat felszínfejlődésre és területhasználatra gyakorolt hatásai a Keleti-Borsodi-szénmedencében
 
Bácskainé Pristyák Erika
Életképes bokortanyák
 
 
Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor
geográfus professzor
80. születésnapjára
 
Dr. Kókai Sándor:
A Bánság történeti földrajza
(1718-1918)
 
Dobány Zoltán:
A tájhasználat történeti
szakaszai a Taktaközben
 
Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán
főiskolai docens
60. születésnapjára
 
Dobány Zoltán:
A Sajó-Bodva köze
történeti földrajza
(18-20. század)
 
Dobány Zoltán:
A Cserehát történeti földrajza
(18-20. század)
 
 
Dobány Zoltán:
Történeti földrajzi tanulmányok
a Hernád-völgy területéről
(18-20. század)
 
 
A történeti földrajz megújítója
Dr. Frisnyák Sándor munkássága
 
 
Frisnyák Sándor:
Magyarország
kultúrgeográfiai korszakai
 
 
Frisnyák Sándor:
Tájhasználat és térszervezés
 
 
 
 
 
A Délvidék történeti földrajza
 
 
 
Szerencs és
a Zempléni-hegység
 
 
 
Szerencs,
Tokaj-Hegyalja kapuja
 
 
 
A Kárpát-medence
környezetgazdálkodása
 
 
 
A Zempléni-hegység
tudományos feltárói
és gazdaságfejlesztői

 
 
 
A magyarországi
Hernád-völgy
 
 
 
 
Földrajz és turizmus
 
 
 
Tiszteletkötet
Dr. Boros László főiskolai tanár
75. születésnapjára
 
 
Nyíregyháza
 
 
 
Gyepük, várak, erődítmények
és egyéb honvédelmi létesítmények
a Kárpát-medencében (895-1920)
 
 
 
Szerencs
monográfiája
 
 
 
Szerencs,
Dél-Zemplén központja
 
 
 
Kárpát-medence:
tájak, népek, tevékenységek
 
 
 
 
Kárpát-medence:
természet, társadalom, gazdaság

 
 
 
Tokaj-hegyaljai borvidék
Hazánk első történeti tája
 
 
 
Geográfiai folyamatok
térben és időben
 
 
 
 
Földrajzi környezet-
Történeti folyamatok

 
Tiszteletkötet
Dr. Frisnyák Sándor professzor
75. születésnapjára
 
 
 
Tiszteletkötet
Dr. Kormány Gyula professzor
80. születésnapjára
 
 
 
 
Peja Győző
emlékkönyv
 
 
 
 
Turisztikai desztináció
"Desztinációs menedzsment"
 
 
 
A helyi TDM szervezetek szerepe
a desztináció turisztikai
kínálatának fejlesztésében
 
Tanulmánytkötet
Dr. Göőz Lajos professzor
80. születésnapjára
 
 
 
Tiszteletkötet
Dr. Tóth József geográfus professzor
70. születésnapjára
 
 
 
A turizmus szerepe
a kistérségek és a régiók
gazdasági felzárkóztatásában
 
 
 
A helyi és térségi TDM
szervezetek helye és szerepe
a vidék turizmusirányításában
 
 
 
 
A turizmus területi
dimenziói
 

 

shadow