Andragógia

 
 
SZÓBELI FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS TÉMAKÖREI
 
 
Az előzetes ismeretek (előképzettségnek megfelelően) alapján egy választott téma.
 
ANDRAGÓGIA tárgykör témakörei:
 
• Az egész életen át tartó tanulás megvalósulásának lehetőségei Magyarországon
 
• Esélyegyenlőség és a felnőttkori tanulás 
 
• Munkaerőpiac és felnőttoktatás
 
Javasolt irodalom:
 
Csoma Gyula: Az esélyegyenlítő oktatás, mint utópia I-II.
 
 
 
Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás
 
 
Jelentés a magyar közoktaásról2010.  (szerk. Blázs éva-Kocsis Mihály-Vágó irén) Oktatáskutató és 
 
Fejlesztő Intézet, Budapest 2011.  Jelentés a magyar közoktatásról 2010. 
 
PEDAGÓGIA tárgykör témakörei:
 
 Az oktatás tartalmi fejlesztése és szabályozása.
 
 Az oktatás minősége és eredményessége.
 
 Egyenlőtlenségek és speciális igények az oktatásban.
 
Javasolt irodalom:
 
Jelentés a magyar közoktatásról 2006. (Szerk.: Halász Gábor és Lannert Judit) Országos 
 
közoktatási Intézet, Budapest, 2006.
 
 
SZOCIOLÓGIA tárgykör témakörei:
 
• A kommunikációs technológiák társadalmi hatásai
 
• Kulturális fogyasztás mintázatai a magyar társadalomban
 
• Társadalmi egyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban
 
Javasolt irodalom:
 
Társadalmi metszetek. (Szerk: Kovács Imre) Napvilág Kiadó, Budapest 2006
 
Online elérhetőség: www.mmi.hu/frames.htm

 

 

 

 

shadow