Jelentkezés általános tudnivalói

2017. szeptemberben induló alapképzésekre, osztatlan képzésekre, felsőoktatási szakképzésekre, rövid ciklusú osztatlan tanári szakokra és diszciplináris mesterképzésekre a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben:

2017. február 15.

 

Az E-felvételi folyamata

Regisztráció

A regisztráció során a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet és jelszót, e‑mail címet, amelyekkel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni a honlapon. A regisztrációt követően az E-felvételi menüpontra történő első kattintáskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket.

Az E-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált e-mail címére az egyedi biztonsági kódját A biztonsági kód szükséges az E-felvételi rendszerébe való belépéshez.

Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után ezen a felvételi azonosító számon tartják majd nyilván a jelentkező adatait. A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás folyamán ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia.

 

Jelentkezési helyek

E-felvételinél kell megjelölni, hogy a jelentkező milyen képzési szinten, milyen munkarend szerinti képzésre, és milyen finanszírozási formára jelentkezik.

Amennyiben a jelentkező több helyre is jelentkezik, azokat rangsorolnia kell. A jelentkezési helyeket a legördülő menüből kell kiválasztani! Figyeljen arra, hogy pontosan azt a szintet, képzést, munkarendet, finanszírozási formát válassza ki, amelyre jelentkezni kíván!

A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 6 (hat) jelentkezési hely jelölhető meg.

A jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmet. A díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül kiegészítő díjat kell fizetni (2000. Ft / jelentkezés). A kiegészítő díjat az Oktatási hivatalhoz kell befizetni, banki átutalással vagy internetes tranzakcióra alkalmas bankkártyával. A befizetés határideje megegyezik a jelentkezési határidővel, amely 2017. február 15. Átutaláskor a közleményben a 12 jegyű felvételi azonosító számot kell feltüntetni.

 

Hitelesítés

A jelentkezőnek hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van:

Ügyfélkapu regisztrációval, a két rendszerbe történő együttes belépéssel. (Az Ügyfélkapu használatához egyszeri, személyes okmányirodai regisztráció szükséges.) A hitelesítési folyamat végrehajtására vonatkozó pontos útmutatást az E-felvételi felülete tartalmazza. A hitelesítés eredményéről a jelentkező elektronikus értesítést kap.

Hitelesítő adatlappal (Az űrlapok kitöltése után – adatainak ellenőrzése és mentése után –ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot, és azt aláírásával hitelesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje – 2017. február…...

Amennyiben a Hitelesítő adatlap legenerálása után, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit módosít az E-felvételiben (adatot módosít, dokumentumot tölt fel stb.), úgy ismét le kell generálnia a Hitelesítő adatlapot és be kell küldenie, különben érvénytelen lesz a jelentkezése!

 

Dokumentumok feltöltése

Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával – a felületre feltöltve vagy postai úton benyújtva – igazolni is szükséges! Amennyiben az e-jelentkezőnek nincsen lehetősége a szükséges bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok és egyéb igazolások elektronikus feltöltésére, akkor postai úton az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre lehet azokat benyújtani.

A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtása, továbbá egyszeri sorrendmódosítás határideje 2017. július …...

Figyelem! A pontszámításhoz szükséges dokumentumok beküldéséről a jelentkezőnek kell gondoskodnia!

A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás folyamán az összes hivatalos értesítést, pl. a hiánypótlásra való felhívást, a besorolási döntést stb. kizárólag e-mailben fogják a jelentkezők megkapni, ezért kérjük, ügyeljenek arra is, hogy a postafiókjukban legyen elég tárhely a levelek fogadására!

A jogszabályi minimum ponthatár idén az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzések esetében pedig 50 pont.

 

shadow