Felsőoktatási szakképzésben

Felsőoktatási szakképzésben:

A felsőoktatási szakképzésre jelentkezők összpontszámát háromféle módon számolhatják:

  • a tanulmányi pontok kétszerezésével,
  • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával,
  • az érettségi pontok kétszerezésével.

 A három számítási mód közül automatikusan azt kell alkalmazni, amelyek a jelentkező számára kedvezőbb, feltéve, hogy a pontszámításhoz szükséges minden eredményt a jelentkező határidőig megfelelően igazolt!

Az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban szereplő eredmények közül a két legjobb eredményből történik.

Az így megállapított pontokhoz hozzá kell adni a többletpontokat. Nem jár azonban többletpont az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, illetve az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért helyezésért.

Az a jelentkező vehető fel felsőoktatási szakképzésre, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 220 pontot.

Felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező felvételi pontjait a korábbi felsőfokú tanulmányok alapján is megállapíthatja az intézmény. Az érettségi követelményben meghatározott érettségi tantárgyak helyett az oklevél minősítés alapján adható pontszám:

  • jeles                 200 pont
  • jó                     180 pont
  • közepes           160 pont
  • elégséges         130 pont.

Az öszpontszám meghatározásához ezen pontszám duplázásra kerül.

(pdf)

 

shadow