Alapképzésre és osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetén

 

A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra.

A pontszámítás alapja:

 • a tanulmányi pontok (maximum 200 pont),
 • az érettségi pontok (maximum 200 pont),
 • valamint a többletpontok (maximum 100 pont).

 

Alapképzésre és osztatlan tanárképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 260 pontot (ez az ún. jogszabályi minimumpontszám), továbbá eléri - az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében - 2014. július 24-én megállapítandó ponthatárt.

 

A felvételi összpontszám megállapításának módjai:

 

 1. Két pontszámítási mód alkalmazható:
 1. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
 2. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

 

 1. Felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők felvételi pontjait a korábbi felsőfokú tanulmányok alapján is megállapíthatja az intézmény. Az érettségi követelményben meghatározott érettségi tantárgyak helyett az oklevél minősítés alapján adható pontszám:
 • jeles            200 pont
 • jó                180 pont
 • közepes      160 pont
 • elégséges    130 pont.

Az összpontszám meghatározásához ezen pontszám duplázásra kerül.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele.

 

Az 1-2. pontszámítási módok közül a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni azon dokumentumok alapján, amelyeket a felvételi eljárás során benyújtott.

 

 1. A művészetközvetítés képzési terület szakjaira jelentkezők részére gyakorlati vizsga szervezhető.
  A gyakorlati vizsgán:
 • alapszakon maximálisan 200 pont,
 • osztatlan tanárképzés esetén szakképzettségenként 100 pont szerezhető.

 

A művészetközvetítés képzési területhez tartozó alapszakok esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki (többletpontok hozzáadása nélkül).

 

 1. Osztatlan közismereti tanárképzés esetében, amennyiben egyik, vagy mindkét szakképzettségre történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

 

 

A tanulmányi pontok számítása:

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából a következő módon kell meghatározni:

 1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont): Öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, legalább két évig tanult idegen nyelv, egy legalább két évig tanult természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy) utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege. Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

 

 1. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont): A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy (legjobb) százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

Az 1. és 2. pontban felsorolt eredmények összege adja a tanulmányi pontokat (maximum 200 pont), a tanulmányi pontok számításához mindkét pontban felsorolt eredmények megléte szükséges.

A tanulmányi pontok időkorlát nélkül számíthatók, azaz a középfokú tanulmányok folytatásának, illetve befejezésének évétől független a tanulmányi pont számítása!

 

Az érettségi pontok számítása:

Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok az érettségi pontok.

Amennyiben követelményként több érettségi vizsgatárgy választható, akkor ezek közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi pontokat. Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100 pont).

 

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 • jeles (5) 100%,
 • jó (4) 79%,
 • közepes (3) 59%,
 • elégséges (2) 39%.

Gyakorlati vizsgák:

A művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül. A gyakorlati vizsgán összesen maximum 200 pont szerezhető.

Intézményünk gyakorlati vizsgát szervez a következő szakokon:

 • ének-zene alapszak
 • képi ábrázolás alapszak

 (pdf)

 

shadow