Kreditelismerési eljárás

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS

A felvételi feltételekben szereplő kreditek megléte mesterképzésben

  • A mesterképzésben előzményként elfogadott szakokról és speciális kreditfeltételekről a szak a Képzési és Kimeneti Követelménye rendelkezik, amelyet az intézmény a felvételi hirdetéskor közzétesz az adott szakra vonatkozóan.
  • A jelentkező írásos kérelmére a feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről az intézmény Kreditátviteli Bizottsága hoz döntést.
  • Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik az előzményként elfogadható végzettséggel és szakképzettséggel, kérheti a megfelelő szakterületen előírt 110 kredit értékű tanulmány megfeleltetését.
  • A kérelmet legkésőbb a felvételi eljárásban a hiánypótlásra meghatározott végső határidőt 14 munkanapppal megelőzően, a Hallgatói Szolgáltató Központba kell benyújtani a tanulmányokat igazoló dokumentumokkal együtt. A Kreditátviteli Bizottság a felvételi feltételekben szereplő kreditek meglétéről szóló döntését 7 munkanapon belül hozza meg.

Előzetes kreditátviteli eljárás

  • Az előzetes kreditátviteli eljárás során a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről hoz döntést az intézmény Kreditátviteli Bizottsága. Az ilyen módon elismert krditeket a tanulmányok tényleges megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek kell tekinteni.
  • A kérelmet 4.000,- Ft eljárási díj befizetését követően, a Hallgatói Szolgáltató Központba kell benyújtani a tanulmányokat igazoló dokumentumokkal együtt. A Kreditátviteli Bizottság az előzetes kreditátvitelről szóló döntését 30 munkanapon belül hozza meg.

A kreditelismerési kérelem letölthető itt.

shadow