Tanári mesterképzés szak

 

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS TÉMÁI 2013. ÉVTŐL

1. Az oktatás gazdasági, társadalmi környezete
2. A népesség iskolázottságának alakulása 2006-2010 között
3. A magyar iskolaszerkezet sajátosságai napjainkban és európai uniós dimenziókban
4. A szakképzés átalakulása
5. Az egész életen át tartó tanulás helyzete Magyarországon
6. Tartalmi változások a közoktatás egyes területein
7. A tanítás-tanulás infrastruktúrájának alakulása
8. Az iskola belső világára ható társadalmi folyamatok
9. A pedagógusmunka minősége, szakmai értékelése
10. Pedagógusképzés, -továbbképzés, szakmai továbbfejlődés
11. A magyar közoktatás minősége és eredményessége
12. Az oktatási egyenlőtlenségek típusai és mérséklésének lehetőségei a közoktatásban

Megjegyzés: A fenti témákhoz a megadott szakirodalom (Balázs Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén (szerk.) (2011): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest)

 

 

 

shadow