Nemzeteközi Tanulmányok vizsgakövetelményei

 

SZÓBELI FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS TÉMAKÖREI

 

-          Nemzetközi viszonyok alakulása a II. világháború után

-          Magyarország külpolitikája  1945-2000 - ig.

-          A biztonságpolitika legfontosabb kérdései a bipoláris világrend megszűnése után

Irodalom:

-          Henry Kissinger: Diplomácia, PARM_GRAFO Budapest 1998.

-          Fülöp M. –s Sipos P.: Magyarország külpolitikája a XX. században, Aula, Budapest 1998.

-          Gazdag Ferenc: Biztonságpolitika, 2001.

-          Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája (1945-1997), História, Budapest 1998.

shadow