Tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet alapján létrejött egy új tanárképzési forma az osztatlan tanárképzés. Ez azt teszi lehetővé, hogy érettségit követően, további alapképzési tanulmányok nélkül kezdje meg valaki a tanárképzést.

KÖZISMERETI TANÁRKÉPZÉS

 A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek két formája jött létre: a 4+1 éves tanárképzés és a 5+1 éves tanárképzés. A plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti.

A tanárszakok egy része indulhat mindkét képzési formában, amely egy három éves, 180 kredites közös képzési szakasszal indul. Tanárszakon a 4+1 éves képzésben általános iskolai, az 5+1 éves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. A rövidebb és hosszabb idejű tanárképzésben is mesterfokozatot lehet szerezni. Amennyiben az adott tanári szakképzettségből van általános iskolai és középiskolai tanárképzés is, akkor a közös három éves alapozó szakasz végén kell a hallgatónak eldönteni, hogy a két tanári szakképzettség mindegyikét általános iskolai tanárszakként, vagy középiskolait tanárszakként, vagy egyet általános iskolai és egyet középiskolai tanárszakként kívánja-e elvégezni.

A tanárszakok másik része – a nyelvi szakok – csak 5+1 éves formában, és vannak olyan képzések is – például az az ének-zene tanár és a természetismeret-környezettan tanár –, amelyek csak 4+1 éves formában indulhatnak, illetve vannak olyan tanárszakok is, amelyek csak egy szakterületi mesterszak elvégzése után vehetők fel (filozófiatanár, művészettörténet-tanár).

A Nyíregyházi Egyetemen osztatlan tanárképzésben meghirdetett szakok:

angol nyelv és kultúra tanára

biológiatanár (egészségtan)

ének-zene tanár

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok

földrajztanár

informatikatanár

kémiatanár

magyartanár

matematikatanár

népzene- és népikultúra-tanár

természetismeret – környezettan tanár

testnevelőtanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

rajz- és vizuáliskultúra-tanár

(a szakok párosítása a www.felvi.hu oldalon és honlapunkon az érettségi után meghirdetett képzések alatt megtalálható)

Az alábbi táblázat mutatja be az általános és középiskolai tanárszakok, valamint a vegyes tanárszakok (egy általános iskolai és egy középiskolai szakképzettség) esetén a képzési időt és a megszerzendő kreditek számát érettségire épülő jelentkezés esetén.


A közismereti osztatlan tanárképzések szerkezete

Általános iskolai tanár szakok (mindkét szakképzettség általános iskolai tanár)

Középiskolai tanár szakok (mindkét szakképzettség középiskolai tanár)

Vegyes tanár szakok (egy általános iskolai és egy középiskolai tanár szakképzettség választása)

képzési idő

4+1 év = 5 év

5+1 év = 6 év

4,5+1 év = 5,5 év

megszerzendő kreditek összesen

300 kredit

360 kredit

330 kredit

szakterületi ismeretek együttes kreditértéke a két szakképzettségen

200 kredit (100 kredit/szakképzettség)

260 kredit (130 kredit/szakképzettség)

230 kredit (100 kredit és 130 kredit)

a tanári felkészítés pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani ismeretei és a párhuzamos pedagógiai, tanítási gyakorlatok

50 kredit

50 kredit

50 kredit

az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatból a tanítási gyakorlat

2 félév, 40 kredit

2 félév, 40 kredit

2 félév, 40 kredit

 

shadow