Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít alapképzésben, osztatlan mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben.

Az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap „Kérvénytárból” letölthető záróvizsga eredmény igazolást kell feltölteni.

Záróvizsga eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel rangsorolja. Ebben az esetben maximum 400 pontot kap a jelentkező az alábbiak szerint:

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítésű oklevél esetén 400 pont;

- 4 (jó) minősítésű oklevél esetén 360 pont;

- 3 (közepes) minősítésű oklevél esetén 320 pont;

- 2 (elégséges) minősítésű oklevél esetén 280 pont.

shadow