Felsőoktatási szakképzés

 

  • Gazdálkodási és menedzsment
  • Mezőgazdasági
  • Programtervező informatikus (fejlesztő)
  • Turizmus-vendéglátás (turizmus)

Gazdálkodási és menedzsment:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival. Ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával. Ismerik továbbá a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.

Mezőgazdasági :

Az agrárszakemberek részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak kidolgozásában, tervezik, szervezik, irányítják a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkáját, a termék-előállítás folyamatát, a feldolgozást, értékesítést.

Programtervező informatikus (fejlesztő):

Akik programtervező informatikus szakra járnak, általában már a végzés közben „elkelnek” a munkaerőpiacon, a jó programozó kiváló lehetőségek közül választhat. Miért? Mert megfelelő ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy programokat írjanak, avagy fejlesszenek. Elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését. Képesek a Web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére. A programtervező informatikus asszisztenshallgatóink képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében.

Turizmus-vendéglátás (turizmus):

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non-profit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

shadow