shadow

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS 2014.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Pótfelvételi jelentkezést csak az nyújthat be, aki az általános felvételi eljárásban nem nyert felvételt, vagy egyáltalán nem nyújtott be jelentkezést 2014-ben. Jelentkezési határidő 2014. augusztus 12.

A 2014. évi póteljárásban kizárólag önköltséges képzésre és csak egy helyre lehet jelentkezni. Az eljárás alapdíja 5.000,-Ft

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a 2014. évi pótfelvételi eljárásban csak elektronikus módon lehet jelentkezni a www.felvi.hu honlapon a regisztrációt követően. A kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlapot és az elektronikus úton el nem küldött dokumentumok másolatát el kell juttatni az Oktatási Hivatalba, legkésőbb augusztus 13 -ig.

Oktatási Hivatal
Budapest Pf. 220
1443

Pótfelvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás a 42-599-416-os telefonon, a felvi@nyf.hu e-mail címen kérhető és személyesen az „A” épület fsz. 22-irodában  munkanapokon 8-12. között.

Az alapszakokon a gyakorlati vizsgát, alkalmassági vizsgát, osztatlan tanár szakon a pályaalkalmassági vizsgát, illetve mesterképzési szakokon a szóbeli elbeszélgetést:

2014. augusztus 25- én (hétfőn) 10 órától szervezzük.

E vizsgákra külön behívót az intézmény nem küld, a vizsga pontos beosztása az „A” épület bejáratánál kerül kifüggesztésre a vizsga napján reggel 09.00 órától.  Ettől eltérő időpont biztosítására nincs lehetőségünk.

A gyakorlati vizsga, alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsga és a szóbeli elbeszélgetés díja 4.000 Ft, csecsemő és kisgyermeknevelő szakon az alkalmassági díja 2.000 Ft, amely összeget a Nyíregyházi Főiskola 10044001-00282895-ös bankszámla kell utalni. A közlemény rovatba a beírandó: a jelentkező neve, és a vizsga megnevezése.

Azoknak a jelentkezőknek, akik a 2014. évi általános felvételi eljárásban intézményünkben részt vettek gyakorlati és alkalmassági vizsgán, illetve szóbeli elbeszélgetésen az ott elért eredményét automatikusan beszámítjuk, - amennyiben nem jelennek meg ismételten a felvételi vizsgán.

A felvételi döntés a pótfelvételi eljárás során 2014. augusztus 28 – án lesz.

Nyíregyháza, 2014. július 28.

Dr. Kovács Zoltán sk.
oktatási rektorhelyettes

Alapképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés

Mesterképzés

shadow
shadow