Felvételi 2015

Elindult a 2015. évi általános felvételi eljárás.

A jelentkezési határidő 2015. február 15.

 

A Nyíregyházi Főiskola meghirdetett szakjai megtalálhatók itt:

 - Alapképzés 

 - Osztatlan tanárképzés

 - Felsőoktatási szakképzés

 - Mesterképzés

shadow

Keresztféléves eljárásban meghirdetett szakirányú továbbképzések

Jelentkezési határidő: 2015. február 10

 

Munka-
rend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Költségtérítés
(félév)

Képzési idő
(félév)

Irányszám

L

K

Innovációs menedzser

190000 Ft

2

10 - 25

L

K

minőségirányítási szakmérnök

125000 Ft

2

10 < 25

 
shadow

2015. ÉVI KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI ELJÁRÁS

2015. ÉVI KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT SZAKOK

Mesterképzésben meghirdetett szakok

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz.

 idő
(félév)

Kapacitás
min.< max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

andragógia (1)

támogatott

4

12 < 15

felvételi elbeszélgetés (Sz)

BÖLCS

M

L

K

andragógia (1)

225 000 Ft

4

12 < 15

BÖLCS

M

L

A

nemzetközi tanulmányok (1)

támogatott

4

12 < 15

TÁRS

M

L

K

nemzetközi tanulmányok (1)

225 000 Ft

4

12 < 20

TÁRS

  1. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévenként általában 7 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon.

Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítése az E-felvételiben – 2014. november 15.

Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus beküldésének, valamint a felvételi eljárási díjak befizetésének HATÁRIDEJE: 2014. NOVEMBER 15.

 

E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, vagy Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje – 2014. november 23.

A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos folyamatos online tájékoztatás E-felvételi ügyintézés szolgáltatásában – 2014. december 3-tól

Általános hiánypótlási tájékoztatás – a besorolási döntést megelőző 35. napig – 2014. december 16-ig.

Hiánypótlásra felszólítás – a besorolási döntést megelőző 20. napig – 2015. január 2-ig.

Felvételi elbeszélgetés időpontja:  2015. január 12.

A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtása, továbbá egyszeri sorrendmódosítás – 2015. január 8.

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése – 2015. január 22.

shadow
shadow

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS 2014.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Pótfelvételi jelentkezést csak az nyújthat be, aki az általános felvételi eljárásban nem nyert felvételt, vagy egyáltalán nem nyújtott be jelentkezést 2014-ben. Jelentkezési határidő 2014. augusztus 12.

A 2014. évi póteljárásban kizárólag önköltséges képzésre és csak egy helyre lehet jelentkezni. Az eljárás alapdíja 5.000,-Ft

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a 2014. évi pótfelvételi eljárásban csak elektronikus módon lehet jelentkezni a www.felvi.hu honlapon a regisztrációt követően. A kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlapot és az elektronikus úton el nem küldött dokumentumok másolatát el kell juttatni az Oktatási Hivatalba, legkésőbb augusztus 13 -ig.

Oktatási Hivatal
Budapest Pf. 220
1443

Pótfelvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás a 42-599-416-os telefonon, a felvi@nyf.hu e-mail címen kérhető és személyesen az „A” épület fsz. 22-irodában  munkanapokon 8-12. között.

Az alapszakokon a gyakorlati vizsgát, alkalmassági vizsgát, osztatlan tanár szakon a pályaalkalmassági vizsgát, illetve mesterképzési szakokon a szóbeli elbeszélgetést:

2014. augusztus 25- én (hétfőn) 10 órától szervezzük.

E vizsgákra külön behívót az intézmény nem küld, a vizsga pontos beosztása az „A” épület bejáratánál kerül kifüggesztésre a vizsga napján reggel 09.00 órától.  Ettől eltérő időpont biztosítására nincs lehetőségünk.

A gyakorlati vizsga, alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsga és a szóbeli elbeszélgetés díja 4.000 Ft, csecsemő és kisgyermeknevelő szakon az alkalmassági díja 2.000 Ft, amely összeget a Nyíregyházi Főiskola 10044001-00282895-ös bankszámla kell utalni. A közlemény rovatba a beírandó: a jelentkező neve, és a vizsga megnevezése.

Azoknak a jelentkezőknek, akik a 2014. évi általános felvételi eljárásban intézményünkben részt vettek gyakorlati és alkalmassági vizsgán, illetve szóbeli elbeszélgetésen az ott elért eredményét automatikusan beszámítjuk, - amennyiben nem jelennek meg ismételten a felvételi vizsgán.

A felvételi döntés a pótfelvételi eljárás során 2014. augusztus 28 – án lesz.

Nyíregyháza, 2014. július 28.

Dr. Kovács Zoltán sk.
oktatási rektorhelyettes

Alapképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés

Mesterképzés

shadow
shadow