Osztatlan tanári szak

Ének-zene tanár

OSZTATLAN, KÉTSZAKOS KÉPZÉSBEN (10 félév)

A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás első évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó alsó és felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az ének-zene közismereti tantárgy tanítására, karvezetői felkészültségük alapján az iskolai kórusmunka vezetésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A Nyíregyházi Egyetem a zenei felsőoktatási rendszer jelenleg is egyetlen helyszíne, ahol a magyar zenei hagyományok elméleti elsajátításán túl népi hangszeres képzésben is részesülnek az ének-zene tanár szakos hallgatók.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)
Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 26. pontja alapján az ének-zene szakos tanár minden iskolatípusban és minden évfolyamon végezhet nevelő-oktató munkát.

Nappali munkarendben meghirdetett szakpárok a 2022-es általános felvételi eljárásban:

ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár
angol nyelv és kultúra tanára – ének-zene tanár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár – ének-zene tanár
testnevelő tanár – ének-zene tanár
történelemtanár – ének-zene tanár
vizuáliskultúra-tanár – ének-zene tanár

 

 

shadow