Bemutatkozás

Nyíregyházi Egyetem
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
H-4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
Telefon: +36-42-599-459, +36-42-599-400/2099

A Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Kelet-Magyarország egyik meghatározó jelentőségű felsőoktatási bölcsészettudományi műhelye. Ennek alapja az, hogy minden lényeges szempontból kiváló feltételekkel rendelkezik: magasan minősített oktatókkal, széles körű hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerrel, a társadalmi igényekhez igazodó sokoldalú képzési kínálattal.

Intézetünk 2013. szeptember 1-jén jött létre a következő szervezeti egységek jogutódjaként: Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Irodalom Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Ügyviteli Intézeti Tanszék, 2017 áprilisában csatlakozott hozzá az újraalapított Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék.

Az intézeti tanszékekre tagolódás a hagyományokhoz igazodva és az intézetben oktatott és kutatott tudományterületek alapján a következő:

Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék: oktatási tevékenységének fókusza az osztatlan tanárképzésben az általános iskolai angoltanár szak és a tanári mesterszak (MA) angoltanári szakképzettsége. Ezek elvégzése után a hallgatók jelentkezhetnek a gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács képzésre is, amelynek időtartama 3 félév. (Tovább az intézeti tanszék honlapjára »»)

Az Irodalomtudományi Intézeti Tanszék és a Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék oktatási kompetenciájába tartozik az osztatlan tanárképzésben az általános iskolai magyartanár szak és a tanári mesterszak (MA) magyartanári szakképzettsége. (Tovább az Irodalomtudományi Intézeti Tanszék honlapjára »», a Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék honlapjára »»)

Az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék oktatási tevékenységének a fókusza a szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész képzés. Ennek célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középfokú (Közös Európai Referenciakeret) B2 komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek ukrán nyelven hétköznapi, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, szóban és írásban alkotni. Az ukrán–magyar ügyintézői specializációnak köszönhetően és kihasználva a határ közelségét a végzett hallgatók felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismeretekkel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, hogy elősegítsék a két ország közötti társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok elmélyítését. (Tovább az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék honlapjára»»)

Az Ügyviteli Intézeti Tanszék szakirányú továbbképzési programjai:

Gépírásoktató szakirányú továbbképzési szak,​ ahol a pedagógus diplomával rendelkező tanító, számítástechnika, magyar vagy bármely szakos gyakorló pedagógusok elsajátíthatják a tízujjas vakírás technikáját és tanítás-módszertani ismereteit. Ezáltal alkalmassá válnak arra, hogy saját tantárgyuk keretében nagy hatékonysággal építsék be az informatikai alkalmazások által kínált tanulási és fejlesztési lehetőségeket, illetőleg képesítést kapnak a gépírás tantárgy tanítására is.
Gyorsírásoktató szakirányú továbbképzési szakon a pedagógus diplomával rendelkező pedagógusok a gyorsírás, ügyvitel és titkári ismereteket sajátíthatják el. Tanításmódszertani tudásuk birtokában képesek lesznek az ügyviteli szakmacsoporthoz tartozó szakképesítésekben (pl. Irodai titkár) vagy a szakgimnázium 9-12. évfolyamán ügyvitel ágazatos képzésben oktatni ezeket a tantárgyakat.

Az Iskolatitkár szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók elsősorban a köznevelési intézményekben (általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban) és/vagy felnőttképzési intézményekben, illetőleg felnőttképzéssel is foglalkozó köznevelési intézményben alkalmazott szakemberek lesznek, akik az oktatási-nevelési intézmények működésére vonatkozó szabályok betartása mellett a fenntartó, illetőleg a vezető irányítása, ellenőrzése mellett teljes körű titkári, irodaszervezési, ügyviteli, adminisztrációs munkát végeznek.

A szakirányú továbbképzési programban részt vehetnek bármely képzési területen – de különösen ajánlott bölcsész-, társadalom- és gazdaságtudomány, valamint a pedagógusképzés területén – megszerzett alap- vagy mesterfokozattal, illetve a korábbi rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel rendelkezők. A ​ pedagógus szakvizsga szakirányú ​szakunk​​: ügyviteli ismeretkör​ben a gyors- és gépírás, valamint ügyviteli szakos gyakorló pedagógusoknak kínál továbbképzési lehetőséget.​ (Tovább az Ügyviteli Intézeti Tanszék honlapjára »»)

Szabályzatok, ügyrendek
A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet ügyrendje
A Nyíregyházi Egyetem hatályban lévő szabályzatai és egyéb intézményi szintű dokumentumok

shadow