Skip to Content

Hidrobiológiai vizsgálati módszerek gyakorlat

 

 

hidrobiológiai vizsgálati módszerek Gyakorlat (BIB2316)

Oktató: Dr. Vincze György, főiskolai docens
 
hét
téma
 1-2
Munka- és balesetvédelmi oktatás. A féléves követelmények ismertetése. Az oldatok készítésével kapcsolatos koncentrációszámítások gyakorlása.
 3-4
A kémiai oxigénigény meghatározása a permanganometria alkalmazásával, KOIp.
 
5-6
A természetes vizek biokémiai oxigénigényének (BOI) meghatározása az oldott oxigén koncentrációjának Winkler szerinti mérésével, BOI7.
 
7-8
A természetes vizek növényi tápanyagainak meghatározása. A vizek ammónia- és nitrittartalmának fotometriás meghatározása.
 
9-10
A természetes vizek növényi tápanyagainak meghatározása. Ismeretlen vízminta oldott reaktív foszfáttartalmának fotometriás meghatározása.
 
11-12
Terepi vízvizsgálat. A víz hőmérsékletének, vezetőképességének, pH-jának, oldott oxigéntartalmának műszeres mérése. A fotoszintetikusan termelt oxigén meghatározása sötét világos palack módszerrel.
 
13-14
A félév zárása, értékelése, a gyakorlati jegyek megbeszélése, azok indexbe történő rögzítése.
 
 
Félévi követelmények
● A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A hiányzás mértéke a TVSz. értelmében nem haladhatja meg a heti óraszám háromszorosát, azaz 6 órát. A tömbösítés miatt (heti 4 óra) ez a keret kimerül a második hiányzás alkalmával.
● A gyakorlat sikeres zárásának feltétele az összes előírt gyakorlat elvégzése (hiányzás esetén a gyakorlat vezetőjével egyeztetett időpontban a gyakorlat(ok) pótlandó(k).)
● A hallgatók felkészültségének ellenőrzésére a gyakorlatok kezdetekor zárthelyi dolgozat formájában kerül sor. A gyakorlat sikeres zárásának feltétele az összes zh. megírása. A dolgozatok eredménye a teljesítmény százalékban megadva kerül rögzítésre.
● A félév gyakorlati jegy megszerzésével zárul. Elégséges (2) gyakorlati jegyet az kaphat, aki a félévközi zárthelyi dolgozatai átlagaként eléri az 50 %-os teljesítmény-szintet. A további jegyek a következőképpen alakulnak:

100 – 85 % - jeles (5), 84 – 75 % - jó (4), 74 – 65 % - közepes (3), 64 – 50 % - elégséges (2),