Skip to Content

Hidrobiológiai vizsgálati módszerek gyakorlat

HIDROBIOLÓGIA VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI GYAKORLAT (BIB2314)

 Oktató: Dr. Vincze György, főiskolai docens
 
1-2. Munka- és balesetvédelmi oktatás. A vízanalitika gyakorlata: a mérés pontosságának megfelelő eszközök és azok használata. A természetes vizek oldott szervetlen anyagainak meghatározása. A vizek iontartalmának bemutatására szolgáló Ruttkay-féle négyzetdiagram. 0.01 M EDTA mérőoldat faktorozása. A vizek kálcium- és magnézium-tartalmának komplexometriás meghatározása egymás mellett
3-4. A víz lúgosságának, hidrogén-karbonát és karbonáttartalmának meghatározása sav-bázis titrálás segítségével. 0,1 M HCl mérőoldat faktorozása KHCO3–ra. Ismeretlen vízminta összkeménységének mérése Winkler módszerével.
 
5-6. A természetes vizek kloridion-tartalma, annak eredete és az eredetre utaló jellemző változások. 0,01 M AgNO3 mérőoldat faktorozása. A vizek kloridion-tartalmának meghatározása argentometriás módszerrel.
 
7-8. 0,01 nátrium-tioszulfát mérőoldat faktorozása kálium-jodátra. A természetes vizek szulfátion-tartalmának jodometriás meghatározása. Az ismeretlen vízminta ionkoncentrációinak (Mg2+, Ca2+, HCO3-, CO32-, Cl-, SO42-) ismeretében a Ruttkay-féle négyzetdiagram megszerkesztése.
 
9-10. A természetes vizek oldott oxigén-tartalmának jodometriás meghatározása. A méréshez felhasznált nátrium-tioszulfát mérőoldat faktorozása.
11-12 A természetes vizes oxigénfogyasztásának meghatározása. A kémiai oxigénigény. A 0,01 n kálium-permanganát mérőoldat faktorozása.
 
13-14. A természetes vizek biokémiai oxigénigényének meghatározása az oldott oxigén tartalom mérésén keresztül.
 
15. A gyakorlat zárása, a felszerelések leltár szerinti átadása, a gyakorlati jegyek megbeszélése.
 
Követelmények:
A gyakorlatokon a részvétel a Tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően kötelező. Az igazoltan hiányzó hallgató a gyakorlatokat a gyakorlat vezetőjével egyeztetve pótolni köteles. A hiányzás tolerálható mértéke a Tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a heti óraszám háromszorosa. Az ezt meghaladó hiányzás esetén a félév automatikusan érvénytelen, ebben az esetben pótlásra nincs lehetőség. A félév gyakorlati jegy megszerzésével zárul. A számonkérés formája írásbeli zárthelyi dolgozatok a gyakorlatok első részében. A félév eredményes lezárásához (az összes előírt gyakorlat elvégzése mellett) 50 %-os átlagos teljesítményszint elérése szükséges (a zárthelyi dolgozatok %-osan kifejezett eredményeinek átlaga).
 
A jegyek megállapítása a következő határok alapján történik: 100 – 85 % - jeles (5); 84 – 75 %  jó (4); 74 – 65 % - közepes (3); 64 – 50 %           - elégséges (2); < 50 % - elégtelen (1)