Skip to Content

Hidromikrobiológia gyakorlat

 

Hidromikrobiológia GYAKORLAT (BIB 2308)
Oktató: Dobróné Dr. Tóth Márta, főiskolai docens
 
hét
Témakör
1
Tematika ismertetése, a hidromikrobiológia laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.
Anyag és eszközismeret (táptalajok, tenyésztéshez használt edények, oltóeszközök, inkubáció eszközei).
Táptalajok készítése, táptalajöntés, átoltás. Mikroorgnaizmusok a vízben. A biológiai vízminősítés. Coli-formok és a vízből izolálható baktériumok mennyiségi és minőségi vizsgálata különböző vízmintákban (uszoda, tó vize, csapvíz, szennyvíz stb.) szélesztéses módszerrel Nutrient (általános baktériumok kimutatására) és ENDO agar (kóliformok kimutatására) táptalajokon.
A vízminőséget jelző baktériumok vizsgálata: Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus sp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
2
Az I .hét gyakorlatának értékelése.
Telep- és sejtmorfológiai vizsgálatok (alak, telepek alakja, színe, mérete stb.) Kóliszám meghatározás. Kóli-titer meghatározás.
Domináns baktériumok sejtfalfestése Gram festéssel és ez alapján a baktériumok differenciálása Gram pozitív és Gram negatív baktériumokra. Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
3
Cianobaktériumok, zöldalgák, kovaalgák, ostoros algák vizsgálati módszerei. A határozókönyvek áttekintése. Az izolálásuk módszereinek áttekintése ALLEN táptalaj-on.
4.
Zöldalgák, kovaalgák izolálása ALLEN táptalajon. A vízminták a botanikus kert üvegházi tavából származnak.
5
A 4. hét gyakorlatának értékelése. Az algák határozási módszereinek gyakorlása. Tavak bakteriológiai vizsgálata I (márciusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata: vízmintavétel a part menti a parttól távolabbi zónákból és az üledékből.
A tavak algafajainak vizsgálata fénymikroszkóppal és ALLEN táptalajon.I (márciusi vízminták). Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése (táblázat szerkesztés, adatfelvitel stb.)
6
Folyók, patakok bakteriológiai vizsgálata I (márciusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata: vízmintavétel a part menti a parttól távolabbi zónákból és az üledékből.
A folyók és patakok algafajainak vizsgálata fénymikroszkóppal és ALLEN táptalajon.I (márciusi vízminták). Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
7
Tavak bakteriológiai vizsgálata II (áprilisi vízminták). A vízmintavételi módszerek gyakorlata.
A tavak algafajainak vizsgálata fénymikroszkóppal és ALLEN táptalajon.II (áprilisi vízminták). Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
8
Folyók, patakok bakteriológiai vizsgálata I (áprilisi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A folyók és patakok zöld algafajainak vizsgálata fénymikroszkóppal és ALLEN táptalajon.I (áprilisi vízminták). Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
9
Tavak bakteriológiai vizsgálata III (májusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A tavak algafajainak vizsgálata fénymikroszkóppal és ALLEN táptalajon.III (májusi vízminták). Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
10
A folyók és patakok bakteriológiai vizsgálata III (májusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A tavak algafajainak vizsgálata fénymikroszkóppal és ALLEN táptalajon.III (májusi vízminták). Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
11
Tavak pikoalgáinak vizsgálata (májusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A tavak zooplankton élőlényeinek vizsgálata (májusi vízminták). Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
12
Folyók pikoalgáinak vizsgálata (májusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A folyók zooplankton élőlényeinek vizsgálata (májusi vízminták). Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
13
Vízvizsgálati jegyzőkönyvek adatainak feldolgozása a február-május időszak vizsgálati eredményei alapján.
14
A vizsgálati jegyzőkönyvek összehasonlítása. Eredmények értékelése.
15
A félév értékelése. A gyakorlatokon elsajátitott módszerek alkalmazási lehetőségeinek áttekintése.