Skip to Content

Hidromikrobiológia

 

Hidromikrobiológia (BIB 2307)
Oktató: Dobróné Dr. Tóth Márta, főiskolai docens
 
hét
Témakör
1
A hidromikrobiológia tárgya.
A vízben élő baktériumok általános jellemzése. A vízben élő mikroorganizmusok ökológiai igényeinek áttekintése. A vízi ökoszisztéma mikrobatársulásai.
2
A tórendszerek tagolása. A tavak bakteriális tevékenységének jellemzése zónák szerinti megosztásban. Az állóvízi baktérium-társulások áttekintése. A folyórendszerek tagolása. A folyók bakteriális tevékenységének jellemzése zónák szerinti megosztásban.
A folyóvízi baktérium-társulások áttekintése.
3
A vízminőséget és vízminősítés. A vízminőséget jelző baktériumok jellemzése: Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus sp., E. coli, Staphylococcus aureus. Coli-formok mennyiségi és minőségi jellemzése. Kóliszám, Kóli-titer.
4
Az algák általános jellemzése. Az algák rendszerezése. Az állóvízi algák vizsgálati módszerei: algák mintavételi pontjainak megválasztása, különböző alakú és méretű tavakban, példák ismertetése.
5
Állóvizi algatársulások jellemzése I. A hazai vizek legjellemzőbb, leggyakoribb fajainak ismertetése.
Zöldalgák (Chlorophyta): Volvocales, Chlorococcales, Ulvales, Ulotrichales divíziók stb.
Ostoros algák (Euglenophyta): Euglena, a Trachelomonas és a Phacus stb. nemzetségek .
6
Állóvizi algatársulások jellemzése II. A hazai vizek legjellemzőbb, leggyakoribb fajainak ismertetése.
Sárgászöld és a sárga algák (Xhantophyceae, Chrysophyceae).
A páncélos-ostoros algák (Dynophyta).
7
Állóvízi  algatársulások jellemzése III.
A kovamoszatok (Heterokontophyta, Bacillariophyceae) általános jellemzése (sejt- és kovaváz-szerkezet, fotoszintetikus pigmentek és tartaléktápanyagok, mozgásuk, életmódjuk, környezeti igényeik, szaporodásuk), rendszerezésük. A Centrales és Pennales rend alrendjeinek, főbb osztályainak jellemzése, fontosabb nemzetségek bemutatása, a hazai vizek legjellemzőbb, leggyakoribb fajainak ismertetése. Szerepük a vizek termelésében, a kovaalgák mint a zooplankton, és számos vízi makrogerinctelen táplálékforrása. A kovamoszatok jelentősége a vízminőség alakításában, detektálásában
8
A folyóvízi algatársulások jellemzése. A hazai vizek legjellemzőbb, leggyakoribb algacsoportjainak jellemzése: A folyóvízi algák vizsgálati módszerei: algák mintavételi pontjainak megválasztása, példák ismertetése.
9
A tengervízben és brackvizekben jellemző algák.
A barnamoszatok, vörösmoszatok legjellemzőbb fajai. Környezeti igényeik és szerepük a tengerek élőlénytársulásaiban.
10
A protozoák általános jellemzése I. A heterotróf egysejtűek morfológiája: testformák.
Mozgásformák: amöboid mozgás, csúszás, ostormozgás, csillómozgás, taxisok. Táplálkozás: pinocitózis, fagocitózis, vakuólumok, táplálékpreferencia.
11
A protozoák általános jellemzése II. A heterotróf egysejtűek taxonómiája (morfológiai, DNS- és RNS alapú rendszerezések) és evolúciója, a víztérhez és a vizes élőhelyekhez kötődő taxonok bemutatása. A heterotróf egysejtűek gyűjtése, vizsgálata. A heterotróf egysejtűek ökológiája, élőhelyei.
12
A vízben élő, illetve vizes élőhelyekhez kötődő gombák és jelentőségékük a természetes vizekben. Szerepüket gazdasági és egészségügyi szempontból, a gombák felhasználási lehetőségei a természetes vizek jó ökológiai állapotának megőrzésében. A különböző vízterek mikroszkópikus gomba közösségei, beleértve a vízi élőlények leggyakoribb gombaparazitáit is.
13
A pikoalgák széleskörű elterjedésének felfedezése tengerekben és édesvizekben. A pikoalgák vizsgálatának és kimutatásának módszerei. A pikoalgák globális és lokális jelentősége a vizek elsődleges termelésében. A prokarióta és az eukarióta pikoalgák morfológiája és taxonómiája.
14
A zooplankton társulás élőlénycsoportjai, rendszertani besorolásuk, életmódjuk, előfordulásuk a vízi ökoszisztémákban. A zooplankton szerepe a táplálékláncban, a vízi anyagforgalomban
15
A félév áttekintése, felmerülő kérdések megbeszélése. A várható vizsgakérdések áttekintése a felmerülő problémák megbeszélése.