Skip to Content

Fejlődésbiológia

 FEJLŐDÉSBIOLÓGIA (BIB2221)

Oktató: Dr. Máthé Endre, főiskolai tanár

 

hét
téma
1
Bevezetés a fejlődésbiológiába: Anatómiai alapok, a feljlődésbiológia kérdései, módszerei. Fejlődési mintázatok, életciklusok. Morfogenezis és sejt adhézió.
2
Genetikai alapok, a génexpresszió különbségei, epigenetikai vonatkozások, X-kromoszóma inaktiváció.
3
Sejt-sejt kommunikáció a fejlődés során, fontosabb jelátviteli útvonalak.
4
Korai embrionális fejlődés: Megtermékenyítés: a gaméták szerkezete, fúzió, a petesejt metabolizmusa, a genetikai anyag összeolvadása.
5
Korai fejlődés néhány nem-gerincesben
6
A Drosophila egyedfejlődése I.
7
A Drosophila egyedfejlődése II.
8
Korai fejlődés kétéltűekben, halakban, madarakban
9
Késői embrionális fejlődés: Ektoderma: központi idegrendszer, epidermisz.
10
Késői embrionális fejlődés: Mezoderma, ektoderma.
11
Késői embrionális fejlődés: A nemek meghatározása. Metamorfózis, regeneráció, öregedés, őssejtek.
12
A bőr és bőrfüggelékek kialakulása.
13
A növények egyedfejlődése.
14
A fejlődésbiológia orvosi vonatkozásai.
15
Az állati egyedfejlődés környezet által való befolyásolhatósága.