Skip to Content

Alkalmazott mikrobiológia gyakorlat

 

 
Orvosi mikrobiológia BIB 2210

 Lisóczkiné Dr. Halász Judit, főiskolai adjunktus
 
hét
téma
1
A mikrobiológiai laboratórium rendszabályai:
 • a fertőzés veszély miatti óvintézkedések ismertetése.
 • balesetvédelmi oktatás.
 • szabványok ismertetése.
2
Mintavételi eljárások ismertetése.
3
Anyagfeldolgozás. A leletek értékelése.
 
4
Az orvosi mikrobiológia gyakorlata.
 • mintavétel szájüregből, orrból, garatból, fülből steril mintavevő pálca segítségével.
 • a minták kikenése táptalajra.
 • inkubáció 37oC-on.
 
5
Általános mikrobiológiai eljárások I.:
 • a 4. gyakorlaton izolált mikrobák csoportosítása, telepmorfológiai és sejtmorfológiai vizsgálatok; az eltérő morfológiájú telepek izolálása.
6
Általános mikrobiológiai eljárások II.:
 • a 5. gyakorlaton telepmorfológiai vizsgálatnak alávetett tenyészetek, ferde agarra oltása és előkészítése Gram-festésre.
7
Általános mikrobiológiai eljárások III.:
·         A baktérium csoportok elkülönítésére szolgáló módszerek alkalmazása.
·         A két fő baktérium csoport sejtfal összetétel alapján történő elkülönítése: Gram- festés, a festés eredményének vizsgálata mikroszkóp segítségével (100-as objektív, immerziós olaj).
8
Általános mikrobiológiai eljárások IV.:
 • Spórafestés: az endospóra képző baktériumok azonosítása.
 • A baktériumok család szintig való besorolását segítő biokémiai módszerek alkalmazása. A törzsek előkészítése az oxidációs-fermentációs teszthez.
9
Általános mikrobiológiai eljárások V.:
 • A törzsek cukorfermentáló képességének vizsgálata: oxidációs- fermentációs teszt beállítása, mozgásképesség vizsgálata.
 
 
10
Általános mikrobiológiai eljárások VI.:
 • a 7. gyak. értékelése a törzsek cukorfermentáló- és mozgásképességének vizsgálata, a vizsgált baktérium törzs családba sorolása.
 • Kataláz enzim kimutatása. Az aerob ill. fakultatív anaerob szervezetek kataláz termelők, szervezetükben az anyagcsere folyamatok során keletkező hidrogén-peroxidot a kataláz enzim vízre és oxigénre bontja.
 • A légzési láncban megtalálható citokróm-oxidáz enzim vizsgálata mesterséges szubsztrát segítségével: oxidáz teszt.
 • A festési és biokémiai vizsgálatok eredménye alapján a törzsek családokba sorolása.
 
11
Antibiotikum rezisztencia vizsgálat I.:
 • A törzsek átoltása, előkészítése antibiotikum vizsgálathoz.
 • A családoknak megfelelő antibiotikum korong kiválasztása. Az antibiotikumok osztályozása.
12
Antibiotikum rezisztencia vizsgálat II.:
 • A vizsgálandó törzsekből baktérium szuszpenzió készítése.
 • A baktérium szuszpenzióból kivett 100µl minta szélesztése táptalaj felszínére.
 • Az előzetesen kiválasztott antibiotikum korongok elhelyezése a táptalaj felszínén.
 • inkubáció.
 
 
13
Antibiotikum rezisztencia vizsgálat III.:
 • Az antibiotikum rezisztencia vizsgálat eredményének kiértékelés.
 
14
·         Látogatás az ÁNTSZ Nyíregyházi központjában.
15
·         Látogatás az ÁNTSZ Nyíregyházi központjában.
 
Ajánlott irodalom:
Balázsy S., D Tóth M., Naár Z., Szováti I.: Mikrobiológiai gyakorlatok. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza. 2007.
Barcs I., Kulja A.: Mikrobiológia. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar. Nyíregyháza, 2007.