Skip to Content

Környezetvédelem

 

Környezetvédelem (BIB 1316)
 
Oktató: Dobróné Dr. Tóth Márta, főiskolai docens
 
hét
Témakör
1
A környezetvédelem ökológiai alapjai
 Az élővilág szerveződése. Szerveződési szintek. Az evolúció folyamata. A baktériumok-, gombák-, a növények- és az állatok világa. Az ember helye az élőlények között.
2
Ökológiai környezet
Abiotikus környezeti tényezők, biotikus környezeti tényezők. Ökológiai tűrőképesség és a minimum elv, (indikátor szervezetek).
3
A légkör
Az ember és a légkör kölcsönhatása, a légkör szerkezete, az emberi tevékenység által létrehozott légköri változások. A légkör természetes összetevői. A légkör fontosabb fizikai állapothatározói
a fizikai tényezők és a szennyeződések kapcsolata, terjedés, hígulás, öntisztulás, füstköd és szmog kialakulása.
4
A levegőszennyezés hatásai
A levegőszennyezés, a szennyeződés forrásai, a mesterséges eredetű szennyeződések. A leggyakoribb szennyező anyagok és jellemzőik. A szennyezés hatásai, a növény és állatvilágra, a művi környezetre és ennek gazdasági vonatkozásaira, egészségkárosító hatások.
5
Határértékek, minősítés
A levegőminőségi határértékek, imissziós határértékek: területre és időtartamra vonatkozó érvényesség az ellenőrző mérések gyakorisága az átlagos és a csúcsértékek emissziós határértékek: a helyhez kötött légszennyező források a kibocsátási határértékek fajtái a területi normák értékét befolyásoló tényezők. A minősítés a minősítési szempontok. szennyezettségi térképek a levegőszennyezettségi adatok közzététele.
6
Vizek védelme
A vízminőség fogalma a víz természetes körforgása során kialakult vízminőség a víz társadalmi körforgása során kialakuló vízminőség
kapcsolat a természeti és társadalmi körforgás között.
7
Vízminősítés
A minősítés fogalma a vízminőségi osztályba sorolás szabványok előírásai, határértékek.
8
A szennyezés hatása a vízi ökoszisztémára
A vízszennyezés fogalma és a leggyakoribb szennyezőanyagok, azok származása a szervesanyag szennyezettség és az oxigénháztartás a nitrogénformák és hatásuk, foszfor formák és az eutrofizáció növényvédő szerek és gyomirtók szintetikus mosószerek, olajszármazékok.
9
Talajvédelem
A talaj fogalma a talaj, mint környezeti elem a talaj, mint ökológiai tényező. Helytelen mezőgazdasági művelés hatásai, a gyakoribb helytelen talajhasználatok a bekövetkező talajkárosodások.
10
A mezőgazdaság kemizálása a műtrágyák hatásai a növényvédőszerek hatásai Az öntözéses gazdálkodás hatásai a főbb öntözési módok talajra gyakorolt hatása az öntözéssel előidézhető kedvezőtlen változások.
11
Helytelen erdőgazdálkodás következményei tarvágások következményei monokultúrák következményei szakszerűtlen fakitermelés következményei.
12
Káros antropogén hatások a külszíni bányászat hatásai olaj- és gázkitermelés hatásai nyomvonalas létesítmények hatásai     szennyvizek talajban történő elhelyezése.
 
13
A zaj és rezgés elleni védelem
A zaj és rezgés fogalma, hatásai: a zaj és rezgés fogalma a zaj és rezgés hatása az emberi szervezetre. Hangtani alapfogalmak:
a hang, a hangnyomás, a hangintenzitás, a hangteljesítmény, a hallható hang, az infra és ultrahang fogalom, mértékegység a hang terjedése a környezeti rezgés.
14
Sugárzás elleni védelem
Az ember sugárterhelése:természetes sugárterhelés forrásai, mesterséges besugárzás, az összbesugárzás becslése, a sugárzások biológiai hatása, védekezési lehetőségek sugárterhelés ellen.
15
Hulladékgazdálkodás
A hulladék fogalma, csoportosítása. A hulladék jellemzői fizikai jellemző kémiai jellemző biológiai jellemző. A hulladék káros környezeti hatásai. A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentési lehetőségei.