Skip to Content

Biogeográfia

Biogeográfia (BIB 1314)

 
Dr. Szabó Sándor, főiskolai tanár; Hörcsik T. Zsolt, főiskolai docens
 
1 A biogeográfia tárgya és kialakulásának története.
 
2 A Föld növényföldrajzi és állatföldrajzi felosztásának alapjai. Földünk vegetációövei.
 
3 Zonális és edafikus társulások.
 
4 Esőerdők, szavannák. Esős nyarú és állandóan száraz szubtrópusi területek.
 
5 Mérsékeltövi füves puszták, erdősztyepek növényzete.
 
6 Mérsékeltövi lombos és tűlevelű erdők növényzete.
 
7 Homoki és sótűrő növényzet. Magashegységek zonációja. Tundrai növényzet.
 
8 A Kárpát-medence növényföldrajzi egységei.
 
9 A regionális állatföldrajzi rendszerek. Notogaea faunabirodalom jellemzése, felosztása.
 
10 Neogaea faunabirodalom jellemzése, felosztása.
 
11 Arktogaea faunabirodalom jellemzése, felosztása.
 
12 Holarktikus faunaterület: Palaearktikus, nearktikus és arktikus faunatartomány.
 
13 Etiópiai és madagaszkári faunaterület. Antarktikus faunabirodalom. Tengerek állatföldrajza.
 
14 A fajkeletkezés fő típusai. A fajok terjedésének lehetséges módjai.
 
15 A fajok megtelepedése, adaptációja és kihalása. A pleisztocén jégkorszak eseményei és hatása.