Skip to Content

Ökológia alapjai

 

ÖKOLÓGIA ALAPJAI (BIB 1313)

Oktató: Dr. Lendvai Ádám Zoltán, főiskolai docens

 
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az ökológia alapösszefüggéseit, és azokat a kérdéseket, amelyekkel a modern ökológia foglalkozik. A kurzus alapozó jellegű, így inkább elméleti megközelítést alkalmaz, de több témakörnél is igyekszik bepillantást nyújtani a lehetséges alkalmazott területekre.
 
A kurzushoz kapcsolódik egy tankönyv: Pásztor Erzsébet és Oborny Beáta (szerk.) Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. ISBN: 978-963-19-5950-5. A könyv több példányban (kölcsönözhető és olvasótermi) is megtalálható a Főiskola Könyvtárában, valamint számos helyen megvásárolható.
 
Az alábbi tematikában látható, hogy melyik előadás a könyvnek mely részére épül. Az előadáson NEM a könyvben található tananyag elismétlése történik, hanem annak értelmező magyarázata, kiegészítése, valamint ahol ez szükséges, az anyagrészhez kapcsolódó további konkrét esettanulmányok bemutatása. Ezért az anyag elsajátításának leghatékonyabb módja, ha a hallgatók úgy jelennek meg az előadáson, hogy a könyvből az adott fejezetet előre elolvassák. Ezért az előadások anyaga feltételezi, hogy a hallgatók felkészülten jelennek meg az előadásokon.
 
A számonkérés két részből áll. Az első rész („beugró”) az alapvető fogalmak ismeretét méri fel. Ezen legalább 75%-os teljesítmény szükséges ahhoz, hogy a hallgató részt vehessen a számonkérés második részén. Ebben elsősorban nem a lexikális tudás, hanem az összefüggések ismeretének és alkalmazási képességének a felmérése történik.
 
 

A tantárgyi tematika:

 
 
hét
dátum
téma
megjegyzés
1
február 8.
Az ökológia tárgyának meghatározása és illusztrálása egy konkért vizsgálaton keresztül. Az ökológia és a szünfenobiológia viszonya. A féléves tematika ismertetése.
olvasni: bevezetés
2
február 15.
A populációk exponenciális növekedési kapacitása. Kényszerfeltételek és limitáltság elve.
olvasni: I.1-2
3
február 22.
Az ökológiai niche fogalma. Források. Védekezési mechanizmusok.
olvasni: II.2.5
4
március 1.
Szabályozott populációnövekedés. A logisztikus modell. Populáció egyedszámát befolyásoló tényezők.
Populáció egyedszámának becslési módszerei.
olvasni: II.1.1-1.2
5
március 8.
A predáció populációszabályozó hatása. A ragadozó-zsákmány Lotka-Volterra modellje.
olvasni: II.1.4
6
március 15.
nemzeti ünnep
 
7
március 22.
Versengés és együttélés. Kompetitív kizárás és koegzisztencia. A kompetíciós Lotka-Volterra modell.
olvasni: II.2
8
március 29.
Közösségek szabályozása és szerveződése. Táplálékhálózatok. A közösségek stabilitása
olvasni: II.4
9
április 5.
húsvét
 
10
április 12.
Életközösségek gazdagsága: a biodiverzitás. Fajgazdagság, fajösszetétel és térbeli mintázatok
olvasni: IV.1-3.
11
április 19.
Az ökológiai folyamatok időigénye. A közösségek dinamikája. Szukcesszió.
olvasni: V.1
12
április 26.
Az ökológiai folyamatok helyigénye. A metapopulációs modell. Élőhelyfragmentáció. Szigetbiogeográfia.
olvasni: V.2
13
május 3.
A közösségektől a bioszféráig. Anyag és energiaáramlás. Ökoszisztémák.
olvasni: VI.1-2.
14
május 10.
Globális változások és ökológiai következményeik.
olvasni: VI.3-4.
15
május 17.
vizsgaidőszak