Skip to Content

Evolúcióbiológia és populációgenetika gyakorlat

EVOLÚCIÓBIOLÓGIA ÉS POPULÁCIÓGENETIKA GYAKORLAT (BIB1319)

Oktató: Dr. Lendvai Ádám Zoltán főiskolai docens
 
A gyakorlatok célja, hogy az előadáson (BIB1308) elhangzott tananyagot a gyakorlatba ültesse át. A gyakorlat célja az evolúcióbiológia ismeretek elmélyítésén túl az is, hogy a hallgatók megtapasztalják a tudományos kérdésfeltevés mikéntjét, illetve, hogy evolúciós hipotéziseket teszteljenek. A gyakorlaton ezért időnként számítógépes szimulációkkal modellezünk evolúciós folyamatokat, máskor valós kutatási adatok kiértékelésével keresünk választ konkrét adaptációs kérdésekre.
 
A gyakorlat szorosan kapcsolódik az előadás anyagához, illetve azt dolgozza fel. Ezért elvárás, hogy a hallgatók a gyakorlaton úgy jelenjenek meg, hogy az addig elhangzott előadások anyagával tisztában legyenek. Ennek ellenőrzése a gyakorlatok elején írásbeli számonkéréssel történik. A felkészületlen hallgatók (elégtelen ZH) a gyakorlat további részén nem vehetnek részt, így az hiányzásnak minősül. Az írásbeli számonkérések esetében 50%-os teljesítményig az eredmény elégtelen.
 
A gyakorlati jegy sikeres megszerzése feltétele a kollokvium teljesítésének.
 
A gyakorlatokat kéthetente (páros, azaz B hetek) tömbösítve tartjuk.
A tantárgyi tematika

hét
téma
2
Evolúciós törzsfák rekonstruálása az UPGMA módszerrel. A molekuláris óra sajátosságai. Az órán a hallgatók számítógépes szimulációt végeznek.
4
A természetes szelekció mechanizmusa, az evolúció fogalma és feltételei. Az evolúció feltételeinek vizsgálata számítógépes szimulációban.
6
Populácógenetikai gyakorlatok. A Hardy-weinberg egyensúlyi elmélet. Genetikai sodródás. Allélfrekvenciák számítása és a változások modellezése számítógépen.
8
Ivari és természetes szelekció kölcsönhatása, valamint az adaptáció vizsgálata. Számítógépes szimuláció.
10
A fogolydilemma játék rövid bemutatása. Életmenet evolúció elemzése kutatási adatok alapján. Egy esettanulmány elemzése és megbeszélése.
12
Az élőlények testfelépítését meghatározó szabályok vizsgálata és adaptív hipotézisek tesztelése. Leszármazási kapcsolatok felderítése.
14
Összefoglalás és ismétlés. Jegybeírás.