Skip to Content

Humánbiológia

HUMÁNBIOLÓGIA (BIB 1305)

 
Oktató: Göncziné Dr. Szabó Terézia, főiskolai docens
 
1. A humánbiológia (antropológia) fogalma, tárgya, felosztása, története.
 
2. Antropológiai módszerek. A metrikus jellegek elemzése: az emberi test és váz kvantitatív jellegei és elemzési módszerei.
 
3. Biometriai alapismeret.
 
4. A testalkat (Kretshmer, Conrad, Sheldon, Heath – Carter féle szomatotipizálás).
 
5. A bőrlécrendszer és jelentősége. Ujjbegyi rajzolatok. Az atd-szög. A fővonalak és fővonaljelzők. Tenyéri redők. A lábujjak és a talp bőrlécrendszere. A bőrlécrendszer ismeretének gyakorlati alkalmazása.
 
6. Fiziológiai jellegek antropológiai jelentősége. Biokémiai polimorfizmusok. Vércsoportrendszerek: AB0, Rh, Mn, Ss, Kell-faktor stb. Szérumfehérje polimorfizmusok. Izoenzimek. A csontok biokémiai vizsgálata.
 
7. Az ember egyedfejlődése. Az intrauterin fejlődés. Extrauterin élet. Az emberi életszakaszok. A környezeti tényezők hatásai: szocioökonómiai háttér.
 
8. Az ember nemi dimorfizmusa: kromoszómális, gonadális, genitális (nemzőszervi), szomatikus nemiség. Szekunder ivari jellegek. Pszichoszexuális nemiség, hibás szexuális beállítódás.
 
9. Humángenetikai ismeretek: humán populációgenetikai kutatások, családfa analízis, ikerkutatás, normális emberi jellegek öröklődése (latelaritás, kézkulcsolás, karfonás, nyelvgöngyölítés, PTC – érzékenység, szemszín – hajszín – bőrszín öröklése, testméretek öröklése, vércsoportok öröklése stb.).
 
10. Nemhez kötött öröklődés: Y és X kromoszómás öröklődések, betegségek. Autoszómális domináns és recesszív jellegek és betegségek.
 
11. Paleopatológiai ismeretek: traumás elváltozások, nem specifikus és specifikus fertőzések, hematológiai rendellenességek, metabolikus eredetű csontelváltozások, izületi betegségek, tumorok, fejlődési rendellenességek stb. A fogak, a mandibula és maxilla betegségei, fejlődési rendellenességek.
 
12. Az emberszármazástan főbb problémái. A leletek datálásának módszerei. Speciális hominid jellegek: az emberi beszéd, nemi szerepek az őskorban, a szexuális dimorfizmus változása az evolúció során, emberelődeink életmódjai, a tűz használata, kultikus történések (halottak eltemetése, vallásosság megjelenése).
 
13. Az ember származásának indirekt bizonyítékai: atavizmus, csökevényes szervek, anatómiai bizonyítékok, genetikai és molekuláris biológiai bizonyítékok, etológiai bizonyítékok stb. Az ember evolúciójának áttekintése. Evolúció vagy teremtés?
 
14. A Prosimii, az Anthropoidea alrendek filogenezise. Az Australopithecusok. A Homo habilis és a Homo erectus. Archaikus Homo sapiensek (praeneanderthaliak, praesapiensek, klasszikus neandervölgyiek).
 
15. Az anatómiailag modern ember (Homo sapiens sapiens) kialakulása. A mai emberiség osztályozása, a nagyrasszok (Veddo-ausztralid, Europid és Europoid, Negrid és Negroid, Mongolid és Mongoloid és az Amerinaid mixomorf csoport). A magyarság őstörténete: az őshazától a honfoglalásig. A honfoglalás kora. A magyar őstörténet embertani vonatkozásai.
 
Értékelés: Kollokvium (írásban és szóban)
Ajánlott irodalom:
Bodzsár, É. (1999): Humánbiológia: Fejlődés, növekedés, érés. Egyetemi tankönyv. Eötvös Kiadó, Budapest.
Bodzsár, É. (2003): Humánbiológia: Életkorok biológiája. A pubertáskor. Egyetemi tankönyv. Eötvös Kiadó, Budapest.
Farkas, Gy. (2003): Fejezetek a biológiai antropológiából 1,2 Egyetemi jegyzet, JATE-Press kiadó, Szeged