Skip to Content

Sejtbiológia

SEJTBIOLÓGIA (BIB1102)

Oktató: Kalucza Lajosné Dr., főiskolai docens

Hét
Téma
1.        
A sejttan fejlődéstörténete. A sejtbiológia kialakulása.
A sejt megismerésének technikai feltételei. A sejttani vizsgálatok módszerei.
2.        
A pro-és eukarióta sejtek legfontosabb tulajdonságai. Az eukarióta sejt eredete. A mono- és polifiletikus teória.
3.        
A citomembránok szerkezete és általános tulajdonságai.
4.        
Anyagtranszport a sejtmembránon keresztül.
5.        
A sejthártya és a sejtburok szerkezete és szerepe. Sejtfelszíni markerek és antigén receptorok. A sejtek közötti jelátvitel.
6.        
A citoszól és a citoszkeleton. A citoszól szolubilis fehérjéi és granuláris strukturái. Riboszómák, proteaszómák.
7.        
Az endoplazmatikus retikulum. A sima felszínű endoplazmatikus retikulum. A xenobiotikumok biotranszformációja.
8.        
A durva felszínű endoplazmatikus retikulum szerepe a fehérjeszintézisban. A fehérjék poszttranszlációs modifikációja.
9.        
A Golgi-apparátus felépítése. A lizoszómák keletkezése, átalakulása, típusai. A proteaszómak. A peroxiszómák eredete és szerepe az oxidatív lebontásban. Reaktív oxigén-intermedierek és antioxidánsok a sejtben.
10.    
Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai. A mitokondriumok és a kloroplasztisz hasonlósága, keletkezésük.
11.    
A sejtmag. Magmátrix. A maghártya és a nukleólusz. A kromatin szerkezeti hierarchiája. A nukleoszóma. Az eu-és heterokromatin.
12.    
A kromoszómák szerkezete és típusai. A replikáció és a transzkripció. A gének aktivitásának szabályozása.
13.    
A sejtciklus és szabályozása. A mitózis folyamata és különleges formái. A meiózis. A sejtosztódás mesterséges befolyásolása.
14.    
A növényi sejtek jellemzői.
15.    
A sejtek fúziója, differenciálódása, dedifferenciálódása, öregedése és halála. Nekrózis, apoptózis.