Skip to Content

Biokémia

Biokémia (BIB1209)

Dr. Kalucza Lajosné, főiskolai docens
 
1. Bevezetés a biokémiába. A biokémia tárgya, kialakulása, fejlődése, módszertana.
 
2. Termodinamikai alapok. A víz szerkezete és tulajdonságai. Molekuláris kölcsönhatások vizes oldatban. Biogén elemek. Biomolekulák. Aszimmetria, konfiguráció, konformáció.
 
3. Az aminosavak főbb tulajdonságai, optikai sajátságai, kémiai reakciói. Peptidek szerkezete és funkciói.
 
4. A fehérjék felépítésének szerkezeti szintjei. A szerkezetvizsgálatuk elvei. A konformáció és a működés kapcsolata.
 
5. A nukleozidok és nukleotidok felépítése és biológiai szerepe. A koenzimek.
 
6. A polinukleotidok: Az RNS és DNS szerkezete és biológiai szerepe
 
7. A szénhidrátok: A monoszacharidok és származékaik. Diszacharidok, poliszacharidok felépítése és biológiai szerepe.
 
8. A lipidek szerkezete, típusai és funkciója.
 
9. Biokatalízis. Alapfogalmak. Az enzimek osztályozása. Az enzimreakciók kinetikája.
 
10. Az enzimaktivitást befolyásoló tényezők. Enzimreakciók gátlása. Koenzimek, prosztetikus csoportok, kofaktorok. Az enzimműködés szabályozása.
 
11. A szénhidrátok anyagcseréje I. Glikolízis, citrátkör, terminális oxidáció, pentóz-foszfát ciklus, glioxalát ciklus.
 
12. A szénhidrátok anyagcseréje II. A glükoneogenezis. A glikogén lebontásának és szintézisének hormonális szabályozása. A fotoszintézis.
 
13. A lipidek anyagcseréje.
 
14. Aminosavak és nitrogén tartalmú biomolekulák anyagcseréje.
 
15. A DNS-től a fehérjéig: az információátadás molekuláris mechanizmusa. Replikáció, transzkripció, transzláció.
 
A kötelező ill. ajánlott irodalom
- Boross, L., Sajgó, M. (2003): A biokémia alapjai. Mezőgazda Kiadó Budapest
 - Berg, J. M., Tymoczko, J.L., Stryer, L. and Clarke, N. D. (2002):Biochemistry. WH.
 - Freeman and Company. New York.
 - Voet, D., Voet J. G. and Pratt C. W. (1999): Fundamentals of Biochemistry. John
 - Wiley and Sons. Inc. New York
 - Ádám, V. (2002): Orvosi biokémia. Medicina Könyvkiadó RT. Budapest
 - Fésüs, L. (2002): Biokémia és molekuláris biológia. Debreceni Egyetem.
 - Farkas, G. (1984): Növényi biokémia. Akadémia Kiadó Budapest
 - Balogh, Á. (1997): Környezet-biokémia. Stúdium Kiadó Nyíregyháza