Skip to Content

Állatanatómia gyakorlat

 ÁLLATANATÓMIA (BIB 1206)

 
Oktató: Göncziné Dr. Szabó Terézia, főiskolai docens
 
1. hét Eszközök átvétele. Balesetvédelem
 
2. hét A mikroszkóp használata. (Írásbeli számonkérés). Alapszövettan I. Hámszövetek.
 
3. hét Alapszövettan II. Kötőszövetek.
 
4. hét Alapszövettan III. Támasztószövetek.
 
5. hét Alapszövettan IV. Izomszövetek. Idegszövet. A szövetek sajátosságai különböző szervekben és szervezetekben.
 
6. hét Negyedévi beszámoló: Szövettani elméleti és gyakorlati ismeretek (írásban és szóban).
 
7. hét Az egysejtűek és gerinctelen állatok főbb típusállatainak makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata: egysejtűek, szivacsok, csalánozók megfigyelése.
 
8. hét Lapos-, hengeres – és gyűrűsférgek boncolása és szerveik mikroszkópi vizsgálata.
 
9. hét Puhatestűek, ízeltlábúak osztályai, főbb típusállatainak vizsgálata.
 
10. hét A gerinces állatok főbb típusállatai: csontos halak, kétéltűek szervezetének részletes anatómiája. Hüllők felépítése.
 
11. hét Madarak és emlősök bonctana és szövettana.
 
12. hét Zárógyakorlat. Félévi beszámoló: írásbeli és szóbeli.
 
13. hét  Eszközök átadása. Pótgyakorlat
 
14. hét Értékelés: gyakorlati jegy, írásbeli (zárthelyi dolgozatok), szóbeli. Gyakorlati demonstráció (mikroszkópi technika és bonctani jártasságok).
 
Segédanyagok és irodalom:
Állattani laboratórium multimédiás, szövettani (mikroszkóp, metszetek) és bonctani (sztereomikroszkóp, boncfelszerelések, biológiai modellek) eszközei
1. G. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I. Szövettan. Nyíregyházi Főiskola.
2.  G. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II. Boncolási gyakorlatok. Nyíregyházi Főiskola.
3. G. Szabó Terézia. Állatszervezettan: Általános szövettan. CD és html formában
4. Zboray G. és mtársai.: Összehasonlító anatómia I-II. (boncolási gyakorlatok) Tankönyv- kiadó, Bp. 1989.
5. Vajon I.: Az állatszervezettani gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Bp. 1989.
6. Sass M.: Összehasonlító állatszervezettan I-III. Tankönyvkiadó, Bp. 1973-1987.