Skip to Content

Állatanatómia

ÁLLATANATÓMIA (BIB 1205)

 
Oktató: Göncziné Dr. Szabó Terézia, főiskolai docens
 
1. Bevezető ismeretek. Promorhológia. Histológia. Az állati test szervrendszereinek, szerveinek makro- és mikroanatómiája
 
2. Fejlődéstan. A szaporodás típusai, ivarsejtek. Az embrionális fejlődés szakaszai. Posztembrionális fejlődés.
 
3. Histológia: az állatok alapszövetei. Hámszövetek.
 
4. Kötő és támasztószövetek.
 
5. Izomszövetek. Idegszövet.
 
6. Kültakaró filogenesise.
 
7. A vázrendszer. A hámeredetű vázak. A gerinchúrosok és a gerincesek vázrendszere. A mozgás aktív szervei.
 
8. A táplálkozás szervei. Gerinctelen állatok táplálkozása. A gerinces állatok emésztőkészüléke.
 
9. A légzőkészülék. Ektodermális eredetű légzőszervek. Gerinces állatok légzőszerveinek részletes anatómiája
 
10. A keringési rendszer. A gerinctelen állatok keringése. A gerinces állatok keringési rendszereinek evolúciója.
 
11. A kiválasztás. Egysejtűek és a gerinctelen állatok kiválasztó szervei.
 
12. Az endokrin rendszer fejlődéstörténete. A gerinctelen állatok és gerincesek hormontermelő szervei.
 
13. Az idegrendszer. A diffúz idegrendszer. A központosult idegrendszer felépítése: dúcidegrendszer és csőidegrendszer evolúciós áttekintése és jellemzői.
 
14. A gerincvelő szerkezete. Az agyvelő. A környéki idegrendszer anatómiája.
 
15. Az érzékszervek típusai. Az egyes állati törzsek jellemző érzékszervei.
 
Értékelés: kollokvium
Félévközi jegyek (zárthelyi dolgozatok eredményei alapján) vizsgajegy
Vizsgajegy (írásban és szóban)
 
Kötelező, ajánlott irodalom
 
1. Hollósi G.: Funkcionális állatanatómia I-III. Tankönyvkiadó, Bp. 1989.
2. Odorfer M.: Összehasonlító állatszervezettan I-III. Tankönyvkiadó, Bp. 1979.
3. Vígh H.B. – Kondics L.: Összehasonlító szövettan Tankönyvkiadó, Bp. 1984.
4. Kiss O.: Állatszervezettan I-III. Liceum Kiadó, Eger 1998.
5. Sass M.: Fejlődéstan Eötvös Kiadó, Bp.1996.
6. Zboray G.: Idegrendszer Eötvös Kiadó, Bp. 1997.
7. Kondics L.: A kiválasztószervek, Eötvös Kiadó, Bp. 1998.