Skip to Content

A biológia kémiai alapjai

 

BIOLÓGIA KÉMIAI ALAPJAI (BIB1102)

Oktató: Kalucza Lajosné Dr., főiskolai docens

Hét
téma
1.
Az élő anyag kémiai összetétele és szerveződési szintjei. Az élő rendszerek jellemzői.
2.
Az atomok szerkezete. A molekulák alakja, szerkezete. Kötéstípusok.
3.
Abiogén elemek és szervetlen ionok szerepe az élőlények felépítésében. Az izotópok.
4.
A valódi oldatok és az oldatok alaptörvényei. A víz szerkezete, biológiai szempontból fontos tulajdonságai.
5.
A víz elektromos tulajdonságai. A pH. A pufferek.
6.
A diffúzió és az ozmózis.
7.
A kolloidok tulajdonságai, csoportosításuk, szerepük.
8.
A termodinamika törvényeinek érvényessége az élőlényekben lejátszódó folyamatokban.
9.
Az izomériák típusai és előfordulásuk.
10.
A szénhidrátok fogalma, szerkezete, csoportosításuk, reakcióik.
11.
A lipidek fogalma, szerkezete, csoportosításuk, reakcióik.
12.
Az aminosavak, fehérjék szerkezete, csoportosításuk, reakcióik
13.
A nukleotidok, nukleinsavak szerkezete, típusai
14.
A nitrogén-tartalmú heterociklusos vegyületek és biológiai szerepük.
15.
A félévi munka értékelése, a jegyek megajánlása