Skip to Content

Biológia alapismeretek

 

Biológiai alapismeretek (BIB 1101)
 
Oktató: Dr. Kalucza Lajosné, főiskolai docens
 
1. Bevezetés a biológiába. A biológia tárgy és módszerei. Az élettelen és az élő.
 
2. Az élővilág rendszerezése. A rendszerezés története és a rendszerek. Az élővilág nagy egységei (törzsfa). A vírusok. A prokarióták és az eukarióták. A gombák evolúciója. A növényvilág evolúciója.
 
3. A növények élete. A növényélettan alapjai: vízforgalom, vízgazdálkodás és anyagszállítás; a növények felépítő – és lebontófolyamatai, a növények mozgása, szaporodása, növekedése és egyedfejlődése.
 
4. Az állatok rendszere. Egysejtű eukarióta állatok. A többsejtű állatok evolúciója: sejthalmazosok, álszövetesek, a szövetes állatok. Testüreg nélküliek és testüregesek. Az ősszájú állatok evolúciója. Férgek, féreglábúak, ízeltlábúak, puhatestűek.
 
5. Az újszájú állatok evolúciója: úszószegélyes férgek, tüskésbőrűek, gerinchúrosok, gerincesek.
 
6. Egyed feletti szerveződési szintek. A környezet, az abiotikus környezeti tényezők.
 
7. A populációk. A társulások jellemzői, változásai. Hazai társulások. A társulások táplálkozási szintjei energiaáramlása és anyagforgalma.
 
8. A biomok áttekintése. A bioszféra anyagforgalma.
 
9. Az élővilág és a környezet védelme.
 
10. Az élő szervezetet felépítő anyagok: biogén elemek, a víz és a szerves molekulák.
 
11. A sejt felépítése és anyagcsere folyamatainak vázlatos áttekintése. A sejtek osztódása.
 
12. Öröklődés és változékonyság. Genetikai alapismeretek. A klasszikus genetika elméleti és gyakorlati lehetőségei. A modern genetika jelene és perspektívái. Populációgenetika és evolúció.
 
13. A humánbiológia alapjai: vizsgálati módszerek és technikák. A humánbiológia felosztása szűkebb és tágabb értelemben. Humán evolúció.
 
14. Az emberi szervezet szervrendszerei és működéseinek alapjai.
 
15. Irányítás, vezérlés és szabályozás a biológiában.