Skip to Content

Választható szakirányok

1. Hidrobiológus operátor szakirány

A hidrobiológus szakirányt választók hiánypótlók az érintett szakterületeken, hiszen jelenleg nem történik ilyen jellegű képzés Magyarországon, ezért a hidrobiológus szakemberek alkalmazására várhatóan országos igény fog mutatkozni. Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozásával, az Európai Unió direktíváinak átvétele, illetve honosítása kapcsán mind a természeti, mind a művi vízi környezet minőségi állapotának megítélésében a fő hangsúly egyrészt a környezet elemeinek - köztük a víznek - az ökológiai minőségi állapotára vonatkozó tudományosan megalapozott felmérésére, korszerű informatikai módszerekkel végzett minősítésére, másrészt az emberi tevékenységből származó szennyezések felismerésére és kimutatására irányul. A Nyíregyházi Főiskola által tervezett képzés a hallgatókat a vizi élőlénycsoportoknak a megismerésére, reprezentatív mintáik begyűjtésére, taxonómiai azonosítására készíti fel. A hidrobiológus képzettségű szakemberek a környezetvédelmi felügyelőségeken és a vízügyi igazgatóságokon, a nemzeti parkok igazgatóságainál, az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatnál, a vízmű vállalatok és egyéb környezetvédelmi és vízminőség-vizsgáló állami vagy magáncégek laboratóriumaiban, az önkormányzatoknál és a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknél hasznosíthatják szakképzettségüket.
 
 
 
 
 
 
2. Bioanalitikus szakirány
 
A bioanalitikus szakirányú képzés az infraindividuális biológiai tudományokra fókuszál és olyan elméleti, gyakorlati kompetenciák kialakítására irányul, amelyeknek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek ellátni az alap és alkalmazott kutatásokkal, a rutinszerű minőség biztosítással és környezetszennyezéssel kapcsolatos logisztikai tevékenységek asszisztensi feladatait. Végzett hallgatóinknak lehetőségeik lesznek a rutin jellegű mezőgazdasági és élelmiszeripari minőség biztosítás laboratóriumi munkahelyek betöltésére. Ugyanakkor az alkalmazott biológiai ismereteik alapján képesek lesznek elhelyezkedni a gyógyszeripari, a mikrobiológiai, a növény- és állatnemesítési, az élelmiszeripari laboratóriumokban ahol szerves bioanalitikai, mikrobiológiai, genetikai - nemesítési, biokémiai, molekuláris biológiai és rendszerbiológiai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek folynak. A mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai ismereteik által elhelyezkedhetnek a környezetvédelmi felügyelőségeken, az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatnál, valamint magáncégek akkreditált diagnosztikai laboratóriumaiban.
 
 
 
 
 
3. Tanári szairány
 
A biológia alapképzés tanári modulját választók az iskolákban a kisegítő pedagógusi munkakör betöltésére leszek alkalmasak. Itt elsősorban olyan szakemberekre kell gondolni, akik átfogó természettudományos és ezen belül részletes biológiai, valamint pedagógiai ismereteik alapján sikeresen kapcsolódhatnak be az iskolák és civil szervezetek környezet- és természetvédelmi nevelési tevékenységeibe, az erdei iskola programok megvalósításába. Az ők tevékenysége tehát meghatározó lesz a jövendő generációk természettudományos szemléletének a formálásában és a környezetbarát magatartási formáinak a kialakításában.