Skip to Content

Dr. Balázsy Sándor szakmai önéletrajza

Balázsy Sándor szakmai életrajza

 

Beosztás

Intézetigazgató, főiskolai tanár (2005-től)
Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet
Születési hely és idő: Demecser, 1949. december 13.

Képesítés

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen: biológia-kémia szakos középiskolai tanár, 1968-1973.
Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, Debrecen: egyetemi doktori cím (summa cum laude) 1981. ”A cellulóz és a nád mikrobiológiai lebontása a Tisza vizében és iszapjában”
A biológiai tudomány kandidátusa, 1991. MTA, Budapest,”A Lupinus albus L., a diazotrof Bradyrhizobium és az amenzalista Pseudomonas törzsek közötti interakciók”

Ösztöndíj: Széchenyi István Ösztöndíj: 2003-2006

Kutatási terület

Doktori disszertációmat vízi mikrobiális-ökológia témából ”A cellulóz és a nád mikrobiológiai lebontása a Tisza vizében és iszapjában” címmel írtam, amelyet 1981-ben summa cum laude minősítéssel védtem.
Kandidátusi értekezésemet ”A Lupinus albus L., a diazotrof Bradyrhizobium és az amenzalista Pseudomonas törzsek közötti interakciók” címmel 1991-ben védtem meg.
Tudományos szakmai munkám 1982-ben három hónapos belföldi tanulmányúttal az MTA Agrokémiai és Talajtani Kutató Intézetében kezdődött, ahol a csillagfürt növény-mikroba kapcsolatot, a környezetvédelmi mikrobiológia aktuális kérdéseinek tanulmányozását kezdtem meg. Kísérleteimmel a nyírségi savanyú homoktalajok eredményesebb hasznosítására törekedtem, végeztem alapkísérleteket. A mikrobiális-ökológiai vizsgálatokkal, a diazotróf és az amenzalista mikroorganizmusok felhasználásával, a csillagfürt terméshozamának fokozását és gyakorlati megalapozását alapkutatásokkal segítettem.
A jelenlegi kutatási területem környezetvédelem, környezetvédelmi mikrobiológia, a szennyeződések másodlagos terjedésének mikrobiológiai monitorozása, a szennyezett és szennyeződő biotópok növényeinek káros-anyag felvétele, indoor és outdoor légterek mikrobiológiai vizsgálata. Tanulmányozom a mikroorganizmusok szerepét a nehézfémek mobilizációjában a növény - talaj - mikróba rendszerben. A baktériumokban és a gomba spórákban koncentrálódott fémek szóródását környezetünkbe, különös tekintettel bizonyos klamidospórákhoz és pollenekhez tapadt tenyészthető mikroorganizmusok allergiát okozó hatásaira.
Tanulmányozom szennyezett és szennyeződő biotópok mikroba kibocsátását. A tanulmányaim a nehézfémek akkumulációjára és környezetbe szóródásának lehetőségeire irányulnak.
Vizsgálatokat végzek hulladéklerakók biológiai állapotának a környezetre gyakorolt hatásvizsgálatára, a humán környezetre kifejtett hatások tanulmányozására. Méréseket végzek szennyvíztisztító üzemek és környezetük mikrobiológiai-ökológiai állapotfelmérésére.
Tanulmányozom a gyógyszerhatóanyagok mikrobiológiai bontásának lehetőségét, eltávolításának vizsgálatát szennyvíztisztítókban. A téma aktualitását az a felismerés adja, hogy környezetünkben egyre többféle és egyre nagyobb tömegben jelennek meg az ember által használt környezetidegen anyagok, melyek távolabbi hatásait teljes mértékben még nem ismerjük. Az évszázad egyik kihívása a gyógyszermaradványok eltávolítása a környezetből, lehetőleg már a szennyvízből, ezzel megakadályozhatjuk ezen anyagok ivóvízbe történő visszakerülését.

Oktatási terület

A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Karán mikrobiológia, biotechnológia, alkalmazott mikrobiológia (mezőgazdasági-ipari és környezeti mikrobiológia) tantárgyak elméleti és gyakorlati óráinak vezetése és irányítása. A Biológia Intézet oktatott tantárgyainak felügyelete.
A Gazdaságtudományi Karon nem alapozó, de kötelező tantárgy (az EU környezetvédelme) hirdetése és vezetése.
Szakmai továbbképzések tartása, vezetése magyarországi és határontúli pedagógusok részvételével.

Kutatás- és oktatásszervezés

A Nyíregyházi Főiskola Növénytani Tanszékén vezetésemmel megalakult mikrobiális ökológiai kutatásokat végző munkacsoport. A munkában résztvevő kollégáknak és hallgatóknak a kísérleti munka folyamatos biztosításával, hazai és nemzetközi konferenciákon való szereplésével, a kutatási eredmények felhasználásának szorgalmazásával szakmai műhelyt alakítottam ki, melynek programja új lehetőségként kapcsolódik a Főiskola oktatási-kutatási feladatrendszerébe és eredményesen vesz részt nemzetközi munkacsoportok munkájában.
1986-1996-között társszervezőként az évenkénti a nyíregyházi Mikrobiológiai Symposiumokat koordináltam magyar és külföldi résztvevőkkel. 12 alkalommal szerveztem a tudományos üléseket (1992-től az Université de Nancy I.-el közösen).
1996-tól a Francia és a Közép-Európai nemzetközi mikrobiális ökológiai kutatási "HÁLÓZAT" (Reseau European d’Ecologie Microbienne) keretében a tudományos üléseket a programban résztvevő partnerekkel, Nyíregyházán (1996, 2000), Prágában (1998, 1999) és Ungváron (1997, 2001) tartottuk. E kutatási programnak egyre nagyobb az aktualitása, amely tanulmányozza a mikrobiális akciókat és interakciókat, szerepüket a környezetben jelenlévő biológiai körforgásokban, tanulmányozza az ipari szennyeződések terjedésének újabb mikrobiológiai lehetőségeit, a szennyezett ökoszisztémák biorehabilitációjának problémáit és hatását a humán szférára. Kommunikációs lehetőségeket keresünk a kutatásban és a diákokat az eddiginél szorosabban kapcsoljuk a nemzetközi fórumok munkájába, a tudósok közötti eszmecserékbe. Munkájukkal hozzájárulnak az ökológiai mikrobiológia nemzetközi programjának fejlesztéséhez.
1996-ban Reisinger Ottó (Université de Nancy I.) professzorral megszerveztük a ”Réseau Européan d’Ecologie Microbienne” hálózatot és kutatási projektet, ”Role of flora and microflora in manamegent of industrial pollution” francia, cseh, ukrán és magyar részvétellel. A nemzetközi kutatási program egyre intenzívebbé és sokoldalúbbá válik újabb munkacsoportok csatlakozásával.

Tanulmányutak

1992-ben 2 hónap, H. P. Université de Nancy I.
1994-ben. 2 hónap, H. P. Université de Nancy I.
1996, 2 hónap, H. P. Université de Nancy I., C. B. Université de Lyon I
1997 2 hónap, H. P. Université de Nancy I., C. B. Université de Lyon I
1998-ban 1-1 hónap a H. P. Université de Nancy I. és a C. B. Université de Lyon I.
1999-ban 1 hónap C. B. Université de Lyon I.
2002-ben 1 hónap C. B. Université de Lyon I.
2003-ban 1 hónap C. B. Université de Lyon I.
2004-ban 1 hónap C. B. Université de Lyon I.
A tanulmányutak az eddig három alkalommal (nyolc év) elnyert TéT magyar-francia kormányközi bilaterális projektek kutatócseréiben valósultak meg.

Konferenciaszervezés

1986-1996 -között évenként Mikrobiológiai Szimpóziumok, Nyíregyháza,
1997 Environment Protection: Modern studies in Ecology and Microbiology, International Regional Seminar; Ungvár,
1998, Pathways and consequences of the dissemination of pollutants in the biosphere I. Prága,
1999, Pathways and consequences of the dissemination of pollutants in the biosphere II. Prága,
2000, Pathways and consequences of the dissemination of pollutants in the biosphere III. Nyíregyháza,
2001 Environment Protection, International Symposium; Ungvár.
2007 Prága (Practical Solution for Managing Optimum C and N Content. in Agricultural Soils IV.) Nemzetközi szervező bizottságának tagja.
2007 The Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environments. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects”III. International Conference in Ivan Franko National University of L’viv. Nemzetközi szervező bizottságának tagja.
2009 az Ukrán Mikrobiológiai Társaság Kongresszusának (Ungvár) szervező bizottságának tagja voltam.

Eddigi ipari megbízások

SEITA, Bergerac, Franciaország. Témavezető: Reisinger Ottó. 1997, Öt különböző minőségű cigerettacsikk mikrobiológiai lebontása szennyezett talajban.
BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac). Franciaország.Témavezető: Reisinger Ottó. 1997, A mikroflóra evoluciója a hordókészítésnél használt fa érlelésekor Cognac és Tokaj környékén.
TREDI (groupe EMC): Franciaország.Témavezető: Reisinger Ottó. 1996, Ipari műanyagot szennyezõ Aureobasidium pullulans faj fiziológiai jellemzése.
MOL Rt Témavezető: Balázsy Sándor (FKÜ. Kenőanyag Üzletág) 2001, 1, Vazelin és kézápoló krémek mikrobiológiai tisztaságának vizsgálata. 2, Faimpregnáló készítmény gombaölő és baktericid hatásának igazolása.
NYÍRSÉGVÍZ Zrt Témavezető: Balázsy Sándor Innovatív vizsgálatok a tisztított elfolyó szennyvizek gyógyszermaradványainak mikrobiológiai bontására, eltávolítására. 2008, 2009.

Nemzetközi Kutatási Programok

”Réseau Européan d’Ecologie Microbienne” Hálózat, ”Role of flora and microflora in manamegent of industrial pollution”, francia, cseh, ukrán és magyar részvétellel, 1996-tól.
TéT magyar-francia bilaterális projektek: 1995-1997, 1999-2000, 2003-2004),
TéT magyar-ukrán bilaterális projekt: (2003-2004). Ungvári Egyetemmel.
TéT magyar-ukrán bilaterális projekt: (2007-2009). Lembergi Egyetemmel.
Phare Kísérleti Kisprojekt Alap, Magyarország-Ukrajna, (2004 –2006)

Tagságok

Nyíregyházi Tudományos Közalapítvány,
Magyar Mikrobiológiai Társaság,
Magyar Biológiai Társaság,
DAB Mikrobiális Ökológiai Munkabizottsága,
MTA Köztestület (Általános Mikrobiológia),
Académie et Société Lorrain des Sciences

Beszélt idegen nyelv: Angol