Skip to Content

Iskola és munkaegészségtan

 

ISKOLA- ÉS MUNKAEGÉSZSÉGTAN (BIB 3003)
 

 Oktató: Göncziné Dr. Szabó Terézia, főiskolai docens
 
 

Hét

 

Téma

1.
Az emberi növekedés és fejlődés jellemzői.
Alapvető anatómiai ismeretek.
2.
Az emberi növekedés és fejlődés meghatározó tényezői.
Exogén és endogén tényezők.
 
3.
Az emberi test felépítése és funkciói.
A kültakaró és mozgás anatómiája.  
A leggyakoribb gyermek- ifjúkori betegségek és megelőzésük.
4.
A táplálkozás anatómiája.
 A leggyakoribb gyermek- ifjúkori betegségek és megelőzésük.
Táplálkozás egészségtani alapismeretek.
5.
A légzés anatómiája.
A leggyakoribb gyermek- ifjúkori betegségek és megelőzésük.
 
6.
Keringés és kiválasztás anatómiája.
A leggyakoribb gyermek- ifjúkori betegségek és megelőzésük.
 
7.
Neuro- endokrin rendszer és szaporodás.
Az ember posztembrionális fejlődése.
8.
Környezet egészségtan.
9.
Alapfokú járványtani és elsősegélynyújtási ismeretek. I.
 
 
10.
Alapfokú járványtani és elsősegélynyújtási ismeretek. II.
 
11.
Szenvedélybetegségek biológiai alapjai.
12.
Egészségvédelem- egészségpedagógia.
13.
Általános munkaegészségtan.
Részletes munkaegészségtan, iskola egészségtan.
14.
Foglalkozás egészségtani alapismeretek
 
Értékelés: Kollokvium
 
Kötelezett és ajánlott irodalom:
 
1. Farkas Gy.: Antropológiai praktikum, Szeged, 1983. Kézirat
2. Berger Józsefné: Az ember Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2004
3. Végh Ibolya: Ép testben ép lélek Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998
4. Az elsősegély kézikönyve Subrosa Kiadó Budapest 1993
5. Dési I.: Népegészségtan Semmelweis Kiadó 1995

6. Közlemények, folyóiratok: Demográfia, Orvosi Hetilap, Népegészségügy