Skip to Content

Az Intézet bemutatása

AZ INTÉZET BEMUTATÁSA

A Nyíregyházi Főiskola Biológia Intézetét 2005-ben az akkori Állattani- és Növénytani Tanszékek alakították. Legfőbb célunk integrálni közös erőfeszítéseinket a biológia képzési és kutatási színvonalának emelése érdekében. Az Intézetben biokémiai, fiziológiai, mikrobiológiai, genetikai, molekuláris biológiai, sejtbiológiai, ökológiai és hidrobiológiai kutatások folynak.

Újabb oktatási és kutatási csoportokat alakítottunk, melyek az Oktatási csoport, az Ökológiai és Hidrobiológiai kutatócsoport, valamint a Mikrobiológiai csoport. Az Oktatási csoport az Intézet oktatási, oktatásszervezési, valamint TDK (Tudományos Diákköri Konferencia) tevékenységével kapcsolatos tevékenységeket hangolja össze. Az Ökológiai és Hidrobiológiai Kutatócsoport tagjai az Intézetben folyó viselkedés ökológiai, ornitológiai, botanikai, humánbiológiai és talajbiológiai kutatásokat végeznek,  valamint a hidrobiológia számos területén végeznek kutatásokat. A Mikrobiológiai csoportban elsősorban a szennyvíztisztítás, talajbiológia, víz-, levegő és a növények mikrobiológiai vizsgálataival foglalkoznak. A Biológia Intézet munkatársai folyamatosan publikálnak, hazai és nemzetközi konferenciákon számolnak be eredményeikről.

Kialakultak a Biológia alapszak szakirányú képzéseinek lehetőségei a bioanalitikai a hidrobiológiai és a korábban is sikeresen oktatott tanári szakirányok elméleti és gyakorlati feltételei. Az új biológiai alapszak e három szakirányú területen képez szakembereket. Számos diákköri díjnyertes dolgozat született és sok főiskolai hallgató sikeresen folyatatta tanulmányait tudományegyetemeken. M.Sc. képzésben.

Jövőbeli terveinket illetően fontosnak tartjuk, hogy a biológia alapszakhoz legközelebbi és azonos képzési irányba tartozó szakok, szakirányok kerüljenek akkreditálásra. Ez egyben kedvezően befolyásolja a hallgatói létszámot és gazdaságosabb humánerőforrás kihasználást eredményez miközben szélesíteni fogjuk a képzéseink gyakorlati jellegét.