Skip to Content

János István publikációi

 

Lenkey Zsuzsanna – Szathmáry László – Marcsik Antónia – Csóri Zsuzsanna – Csoma Emma –  Medveczky Zoltán – János István – Holló Gábor (2006): A Tiszántúl népességének rekonstrukciója koponyaleletek alapján (VIII-XIII sz.). MTASzabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének XV. Közgyűléssel egybekötött tudományos ülése, Nyíregyháza, 2006. szeptember 23.
 
Turtóczki József – Szathmáry László – Lenkey Zsuzsanna – János István – Csoma Emma – Medveczky Zoltán (2006): A testmagasság becslése a Tiszántúlon a korai magyarságnál. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének XV. közgyűléssel egybekötött tudományos ülése, Nyíregyháza, 2006. szeptember 23.
 
Csóri Zsuzsanna – Szathmáry László – János István – Lenkey Zsuzsanna – Csoma Emma – Medveczky Zoltán – Holló Gábor (2006): Hajdúdorog környékének X-XIII. századi népességei. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének XV. közgyűléssel egybekötött tudományos ülése, Nyíregyháza, 2006. Szeptember 23.
 
Gábor Holló – Lászlo Szathmáry – Zsuzsanna Guba – József Turtóczki – Zsuzsanna Lenkey – Zsuzsanna Csóri – Emma Csoma – István János and Zoltán Medveczky (2006): Interrelations between populations in the Hungarian Great Plain between the 8th and the 13th century, as revealed by the connections of cranial and long bone dimensions. 15th Congress of the European Anthropological Association-Eötvös Loránd University, Budapest-Hungary, 2006. Abstracts 99. o.
 
Csóri Zsuzsanna – Szathmáry László – János István– Lenkey Zsuzsanna – Csoma Emma –  Medveczky Zoltán – Holló Gábor (2007): A népességfejlődés megítélése a Hajdúság északi részén, koponyaleletek alapján a 10. és 13. század között. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium „Kitaibel, a természettudós”, Budapest, 2007. szeptember 20-22., Előadáskötet, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 63-70. o.
  
Csóri Zsuzsanna – Szathmáry László – János István – Lenkey Zsuzsanna – Csoma Emma –  Medveczky Zoltán – Holló Gábor (2007): A népességfejlődés megítélése a Hajdúság északi részén, koponyaleletek alapján a 10. és 13. század között. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium „Kitaibel, a természettudós”, Budapest, 2007. szeptember 20-22., Előadáskötet, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 63-70. o.
 
Lenkey Zsuzsanna – Szathmáry László – Csóri Zsuzsanna – János István – Csoma Emma – Medveczky Zoltán–Holló Gábor (2007): A Tiszántúl 8-13. századi népességeinek diverzitása. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium „Kitaibel, a természettudós”, Budapest, 2007. szeptember 20-22., Előadáskötet, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 157-164. o.
 
Turtóczki József – Szathmáry László – János István – Csoma Emma – Lenkey Zsuzsanna –  Csóri Zsuzsanna (2007): 10-13. századi népességek összefüggés-rendszere a rekonstruált testmagasság alapján a Hajdúság északi részén. V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium „Kitaibel, a természettudós”, Budapest, 2007. szeptember 20-22., Előadáskötet, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 197-201. o.
 
Károly Nyilas­­ – Orsolya Nyilas – István János – Hajnalka Barkaszi (2007): Several social economic features and anthropological parameters of children of a village in Szatmár (Vámosoroszi). Természettudományi Közlemények, 79-93.o.
 
János István – Nyilas Orsolya – Nyilas Károly (2007): Egy szatmári település (Vámosoroszi) néhány szocioökönómiai jellegzetessége és antropológiai paramétere. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének XVI. közgyűléssel egybekötött tudományos ülése, Nyíregyháza, 2007. október 6.
 
Turtóczki József – Szathmáry László – János István – Lenkey Zsuzsanna – Csoma Emma – Csóri Zsuzsanna – Medveczky Zoltán (2007): Hogyan változott meg a testmagasság a magyar honfoglalás előtt és azt követően? MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének XVI. közgyűléssel egybekötött tudományos ülése, Nyíregyháza, 2007. október 6.
  
Nyilas Orsolya – János István – Nyilas Károly – Barkaszi Hajnalka: Szocioökológiai hatások a Vámosoroszi gyermek népességben (2007). A Magyar Tudomány Napja, Nyíregyházi Főiskola, 2007. november 22.
 
János István – Kiss Ferenc – Szathmáry László – Hüse Lajos (2008): Az Észak-Hajdúság 10-13. századi paleodemográfiai profilja. Magyar Biológiai Társaság XXVII. Vándorgyűlése, Budapest, 2008. szeptember 25-26. Előadáskötet 67-74. o.
 
Csóri Zsuzsanna – Szathmáry László – János István – Lenkey Zsuzsanna – Csoma Emma –  Medveczky Zoltán – Holló Gábor (2009): Egy mikrorégió (Észak-Hajdúság) 10-13. századi népességfejlődése. In: Árpád előtt, Árpád után. Szathmáry L. (szerk.), Jate Press, Szeged, 2008. 41-53. o.
 
Lenkey Zsuzsanna – Szathmáry László – Csóri Zsuzsanna – János István – Csoma Emma – Medveczky Zoltán – Holló Gábor (2009): Tizenöt 8-13. századi népesség kraniológiai elemzése. In: Árpád előtt, Árpád után. Szathmáry L. (szerk.), Jate Press, Szeged, 2008. 27-40. o.
  
Turtóczki József – Szathmáry László – Lenkey Zsuzsanna – János István – Csoma Emma – Medveczky Zoltán (2009): A Tiszántúl késő avar kori, honfoglalás kori és Árpád-kori népességének rekonstruált testmagassága a statisztikai hipotézisvizsgálatok tükrében. In: Árpád előtt, Árpád után. Szathmáry L. (szerk.), Jate Press, Szeged, 2008. 55-60. o.
 
János István – Szathmáry László – Kiss Ferenc – Hüse Lajos (sajtó alatt, Anthrop. Közl.). A Tiszántúl egy mikrorégiójának (Észak-hajdúság) paleodemográfiai összefüggésrendszerea X-XIII. században.
 
János István – Szathmáry László – Csóri Zsuzsanna (2009): Demográfiai jellemzők megítélése a Tiszántúl 10-13. századi népességei körében. 8. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged, 2009. augusztus 26-28. Absztrakt, 98. o.
 
János István – Szathmáry László – Hüse Lajos (2009): Demographic comparison of skeletal populations in Northeastern Hungary dated to the 10th-13th c. AD. Vth International Congress of Ales Hrdlicka, Praha, Humpolec, Czech Republic, September 2-5, 2009.