Skip to Content

Hörcsik T. Zsolt publikációi

Előadások, poszterek

Hörcsik, T. Zs., Vincze, Gy., Kiss, F., Nádas, E., Balogh, Á.Effects of chromium (VI) on some oxidoreductase of Chlorella pyrenoidosa. Book of abstracts Stress of Life, Budapest 1997. pp.162.

Hörcsik, T. Zs., Kiss, F., Balogh, Á. Effects of chromim (VI) carbohydrate-metabolism of Chlorella pyrenoidosa. Book of abstracts XI. International Congress on Photosynthesis. 1998. pp.180.

Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. Effects of chromium (VI) on carbohydrate-metabolism of Chlorella pyrenoidosa Plant Physiology and Biochemistry 2000. vol 38. pp.186. IF: 1,414

Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. Effects of chromium (VI) on growth and elemental composition of Chlorella pyrenoidosa Book of abstracts, 10th International Trace Elements Conference, Budapest pp.2000. pp.21.

Hörcsik, T. Zs., Mészáros, I., Balogh, Á., Lakatos, G. Effect of chromium(VI) and cadmium on growth, photosynthetic pigment composition and oxidoreductases activity of Chlorella pyrenoidosa. Book of abstracts, Shallow Lakes, Dalfsen. 2005. pp.81.

Kiss, F., Hörcsik, T. Zs., Vincze, Gy., Nádas, E., Balogh, Á. Inhibition of Chlorella cytosolic FBP-ase by Fru-2,6-P. Book of abstracts , 14th International Congress of Biochemistry, Prague. 1988

Hörcsik, T. Zs., Kiss, F., Vincze, Gy., Nádas, E., Balogh, Á. Properties of FBP-ase from the cyanobacterium Anacystis nidulans Book of abstracts, 20th Meeting of the FEBS, Budapest. 1990. pp.330.

Vincze, Gy., Nádas, E., Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. Changes in kinetic properties of PFP during stress conditions. Book of abstracts, 20th Meeting of the FEBS, Budapest. 1990. pp.337.

Nádas, E., Vincze, Gy., Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. The effect of stress on PFK and PFP in barlet seedlings. Book of abstracts, 20th Meeting of the FEBS, Budapest. 1990. pp.337.

Hörcsik, T. Zs., Vincze, Gy., Kiss, F., Nádas, E., Balogh, Á. Chlorella pyrenoidosa nitrát reduktáz tisztítása és karakterizálása. IV. Magyar Növényélettani Kongresszus, Szeged 1991. pp.13.

Kiss, F., Wong, J., Vincze, Gy., Hörcsik, T. Zs., Buchanan, B. B., Balogh, Á. A paradicsom PFP molekulaformái. Book of abstracts IV. Magyar Növényélettani Kongresszus, Szeged 1991. pp.17.

Vincze, Gy., Nádas, E., Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. Kukoricacsíra PFP enzimformái és tulajdonságai. Book of abstracts IV. Magyar Növényélettani Kongresszus, Szeged 1991. pp.41.

Gerse, J., Csicsor, J., Pintér, L., Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. Application of humic acids and horseradish peroxidase in waste water treatment. Book of abstracts International Symposium on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Budapest 1992. pp. 84.

 
Szakcikkek
 
Simon, L., Kiss, F., Bakó, A., Hajdú, F., Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á., Pais, I. Effect of gallium on photosynthetic pigments and peroxidase activity of Chlorella pyrenoidosa Journal of Plant Nutrition 1989. 12 (10). 1123-1140.
 
Bakó, A., Simon, L., Kiss, F., Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. A gallium hatása a Chlorella pyrenoidosa zöldalgára 2.A gallium hatása a Chlorella peroxidáz enzimére. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis 1991. TOM. 12/B
 
Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. Intracellular distribution of chromium and toxicity on growth in Chlorella pyrenoidosa. Acta Biologica Szegediensis 2002. 46 (3-4). 57-58.
 
Hörcsik, T. Zs., Szalay, G., Pál, M., Oláh, V., Mészáros, I.., Lakatos, G., Balogh, Á. Fitokelatinok előfordulása Chlorella pyrenoidosa zöldalgában Cr(VI) stressz hatására. Hidrológiai közlöny. 2004. 84 (5-6). 50-52.
 
Hörcsik, T. Zs., Szalay, G., Pál, M., Oláh, V., Mészáros, I.., Lakatos, G., Balogh, Á. Szénhidrát-anyagcsere változása Chlorella pyrenoidosa-ban Cr(VI) és Cd stressz hatására. Hidrológiai közlöny. 2005. 86.
 
Hörcsik, T. Zs., Oláh, V., Balogh, Á., Mészáros, I., Simon, L., Lakatos, G. Effect of chromium (VI) on growth, element and photosynthetic pigment composition of Chlorella pyrenoidosa. Acta Biologica Szegediensis 2006. 50 (1-2). 19-25.
 
Hörcsik, T. Zs., Kovács, L., Láposi, R., Mészáros, I., Lakatos, G., Garab, G. Effect of chromium on photosystem 2 in the unicellular green alga, Chlorella pyrenoidosa. Photosynthetica 2007. 45 (1). 65-69.
 
Kiss, F., Hörcsik, T. Zs., Vincze, Gy., Nádas, E., Balogh, Á. Chlorella FBP-ázok tisztítása és tulajdonságaik. Botanikai közlemények 1989. pp.96.
 
Vincze, Gy., Nádas, E., Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. The effect of light on carbohydrate-metabolism of corn seedlings. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis 1990. TOM. 12/B pp. 181-186.
 
Nádas, E., Vincze, Gy., Hörcsik, T. Zs., Balogh, Á. Fény-, hő- és sóstressz hatása árpa csíranövény PPi-függő foszfofruktokináz aktivitására. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis 1990. TOM. 12/B pp. 155-163.