Skip to Content

Göncziné Dr. Szabó Terézia publikációi

Szakmai önéletrajz
 
Göncziné dr. Szabó Terézia
Iskolái:
 • Általános iskola: Mérkvállaji Általános Iskola
 • Középiskola: Fazekas Mihály Gimnázium (speciális matematika tagozat) Debrecen
 • Főiskola, egyetem: Bessenyei György Tanárképző Főiskola (1972 - 1976), József Attila    Tudományegyetem (1976-1979)
 • Doktori fokozat: József Attila Tudományegyetem / 1982/: Szabolcs-Szatmár megye fogyatékos gyermekeinek humánbiológiai vizsgálata
 
Foglalkozás, beosztás, megbízatások:
 • főiskolai docens
 • Humánbiológia Diákköri elnök
 • Természettudományi és Informatikai Kar Tanács tagja
 • Esélyegyenlőségi Iroda vezető
 • Fogyatékos Hallgatókat Segítő Bizottság elnöke
 • Esélyegyenlőségi Bizottsági tag
 • Biológia, egészségtan, gyógypedagógia, területein szakértő
 • Középszintű érettségi elnök
 • Emeltszintű biológia érettségi elnök
 • Felnőttképzési szakértő
 • Felsőfokú oktatási szakértő
Kutatási területek:
·         Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értelmi fogyatékos gyermekeinek komplex humánbiológiai vizsgálata (testi fejlődés, növekedés, kórtani, bőrlécrendszeri sajátosságok) pedigré vizsgálatok.
·         Szekuláris változások a testi fejlődésben, növekedésben: (országos növekedés vizsgálatok a téglási fogyatékos gyermekek és főiskolai hallgatók körében)
·         Bőrlécrendszertani sajátosságok a normál és értelmi fogyatékos gyermekek körében.
·         Egészséges életmód – egészségpedagógia
·         Szaktárgyi módszertan; korszerűsítés
 
Oktatott tárgyak:
  Állatanatómia és részterületeinek (szövettan, fejlődéstan, állatszervezettan) elméleti és
gyakorlati oktatása biológus, főiskolai hallgatók részére
 • Humánbiológia, antropológia előadás és gyakorlat biológus hallgatók részére
 • Egészségtani alapok főiskolai hallgatók részére
 • Gyógypedagógiai kórtan és egészségtan főiskolai hallgatók részére
 • Esélyegyenlőségi alapok főiskolai hallgatók részére
 • Középiskolai biológiai felkészítő
 
Szakmai gyakorlat:
 • Humánbiológiai kutatómunka
 • Szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok vezetése
 • Korszerűsítési törekvésben való részvétel (kreditrendszer, tanártovábbképzések, szakirányú továbbképzések, Biológia és Természetismeret BSc, MSc akkreditációja, felnőttképzési programok készítése, akkreditációja….)
Tudományos, szakmai, közéleti tevékenység:
 • MTA Embertani és Pediátriai Szakosztály,
 • Európai Antropológiai Társaság (EAA),
 • Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségének és a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Tudományos Testület,
 • MOTESZ Humánbiológiai Társaság
Oktatási és Kulturális Minisztérium Fogyatékos ügyi Tanács tag

 

Főbb publikációk:
 • Szabó T.: (1986). Growth and development of mentally deficient in the regions of the Szabolcs-Szatmár county.     Antropológiai Közlemények, 30. 107-116.
 • Szabó T.-Nyilas K. (1977). Secular trend in eastern Hungary. Acta Biol. Szeged.
 • 42.pp.315-319.
 • Szabó T.: (1990). Az értelmi fogyatékos gyermekek szociodemográfiai környezetének jellemzői. Acta S. Ped. Nyíregyháziensis, Nyíregyháza, 85-73.
 • Szabó T. – Nyilas K.: (1996). The physical development of mentally deficient children in the country Szabolcs-Szatmár –Bereg. Natural E. and P. in Human Growth Veszprém 1966.
 • Szabó T.: (2002). Eltérő fejlődésű hallgatók helye, lehetőségei az oktatási – nevelési - képzési rendszerünkben. Magyar Tudomány Napja, Nyíregyháza, 2002. 11. 11.
 • Szabó T. (2003): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bőrlécrendszeri jellegeinek anomáliái. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 2003.
 • Szabó T. (2004): Testfejlettségi mutatók fogyatékkal élőknél. MAGYE XXXII. Országos Szakmai Konferencia Pécs, 2004.
 • K Nyilas, T G. Szabó and R Domina (2006): Sizes of children’s heads living in Eastern Hungary on basis measurements 15 th Congress of The European Anthropological Association, Budapest, 2006.
 • T G. Szabó (2006): Secular growth changes in Téglás 15 th Congress of The European Anthropological Association, Budapest 2006.
 • T G. Szabó-R Domina (2006): Some pathogenical characteristics of mentally deficient children in the region of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Satellite Conference of Tiszaföldvár/Homok/ 2006.
 • Szabó T.: (2003). Állatszervezettani gyakorlatok I.-II. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza