Skip to Content

Dr. Balázsy Sándor publikációi


Publikációk

 
Impakt fakorral rendelkező publikációk:
 
Vincze, Gy., Vallner, J., Balázsy, S., Balogh, Á., Kiss, F. Investigation of chromium (VI) tolerant bacteria. Acta Biol. Hung., 1994, 45, (1) 17-23. IF: 0,619
Bíró, B., Balázsy, S., Bayoumi, E.A.F.H.,Kecskés, M. Metal sensitivity of some symbiotc N2 -fixing bacteria and Pseudomonas strains. Acta Biol. Hung., 1995, 46 (1) 9-16. IF: 0,619
Bayoumi Hamuda, E.A.F.H., Kiss, Z., Váradi, Gy., Balázsy, S., Kucsma, N., Kecskés, M.The influence of nitrapyrin and sodium azide on the growth and respiration of some Rhizobium stains. Microbiological Research, 1996, 151, (3), 247-251. IF:2,054
Reisinger, O., Balázsy, S. Propagules fongiques de l’air et dispersion de la pollution industrielle. Cryptogamie-Mycologie, 1997, 18 (2) 125-137. IF: 0,345
Szabó, S., Braun, M., Balázsy S., Reisinger O. Influence of nine algal species isolated from duckweed covered sewage miniponds on Lemna gibba L. Aquatic Botany, 1998, 60/2. 189-195. IF: 1,361
Szabó, S., Braun, M.,Nagy P., T., Balázsy S., Reisinger O. Decomposition of duckweed (Lemna gibba L.) under axenic and microbial conditions: flux of nutrients between litter water and sediment, the impact of leaching and microbial degradation. Hydrobiologia, 2000, 434 (1) 201-210. IF: 1,449
Kotroczó, Zsolt, István Fekete, János Attila Tóth, Béla Tóthmérész, Sándor Balázsy 2008: Effect of leaf- and root-litter manipulation for carbon dioxide efflux in forest soil. Cereal Research Communications vol. 36. pp. 663-666. IF: 1,19
Simon László, Borbála Biró, Sándor Balázsy, Zoltán Győri: 2008 Rhizosphere process int he selenium accumulation of fodder radish. Cereal Research Communications vol. 36. pp. 1811-1814. IF: 1,19
Judit L. Halász, Mónika Szathmáry, Márta D. Tóth, Zoltán Dinya, Sándor Balázsy: 2008: Effect of pollution int he fatty acid composition of soil Bacillus strains. Cereal Research Communications vol. 36. pp. 1827-1931. IF: 1,19
Simon L., B. Biró, S. Balázsy, 2008. Impact of pseudomonads and ethylene on the cadmium and nickel rhizofiltration of sunflower, squash and Indian mustard. Communications in Soil Science and Plant Analysis 39 (15-16): 2440-2455. IF=0,462
 
Kumulatív impakt faktor: 10,871
 
Magyar nyelvű írt és szerkesztett könyv, jegyzet:
 
Balázsy Sándor-Boyko Nadiya (Eds.): Szennyeződések, szennyezők, hatások a Felső-Tisza-vidék ökológiailag érzékeny területein. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó. ISBN: 978-963-7336-78-2. pp. 329.
Balázsy Sándor Naár Zoltán Mikrobiológiai alapok, Tankönyv, Nyíregyháza, 2003, 2006, Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 284.
Naár ZoltánBalázsy Sándor, Környezeti mikrobiológia, Lyceum Kiadó, Eger, 2002. pp. 144.
Balázsy Sándor, Fémek szóródása az ökológiai rendszerekben, Nyíregyháza, 2000, Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 183.
Balázsy Sándor-D. Tóth Márta-Naár Zoltán-Szováti Irén, Mikrobiológiai gyakorlatok, Nyíregyháza, 2002, Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 150.
Balázsy Sándor–Somogyi Judit, Növényélettani gyakorlatok, Nyíregyháza, 2000, 2002, 2005, Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 245.
 
Idegen nyelvű írt és szerkesztett könyv:
 
N. Boyko-S. Balazsy (Eds.): Zabrudnovacsi ta ih vplivi na ekologicsno vrazlivi ekoszisztemi vernovo potiszja. Uzsgorod-Nyíregyhaza, 2008. Bessenyei György Könyvkiadó. ISBN: 978-963-7336-96-6. pp. 380.
Balázsy Sándor–Reisinger Ottó (Eds.), Microflora and Pollution, Nyíregyháza, 1998, Egregia Kiadó. pp. 185.
Balázsy Sándor–Reisinger Ottó (Eds.), Environmental Microbiology, Nyíregyháza, 1994, Bessenyei György Könyvkiadó and DEALER CO, Eger. pp. 182.
 

 

Magyar nyelvű könyvfejezet:
 
Balázsy, S. –Boyko, N. Emissziós szennyezők a Felső-Tisza-vidéken. In: Balázsy Sándor-Boyko Nadiya (Eds.): Szennyeződések, szennyezők, hatások a Felső-Tisza-vidék ökológiailag érzékeny területein. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 39-51. ISBN: 978-963-7336-78-2.
Balázsy, S.-N. Boyko,-N. Kovalcsuk. A víz. In: Balázsy Sándor-Boyko Nadiya (Eds.): Szennyeződések, szennyezők, hatások a Felső-Tisza-vidék ökológiailag érzékeny területein. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 183-218. ISBN: 978-963-7336-96-6.
Balázsy, S.-J. Halász. A filloszféra. In: Balázsy Sándor-Boyko Nadiya (Eds.): Szennyeződések, szennyezők, hatások a Felső-Tisza-vidék ökológiailag érzékeny területein. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 219-234. ISBN: 978-963-7336-96-6.
Balázsy, S. A levegő. In: Balázsy Sándor-Boyko Nadiya (Eds.): Szennyeződések, szennyezők, hatások a Felső-Tisza-vidék ökológiailag érzékeny területein. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó. ISBN: 978-963-7336-96-6. pp. 235-262.
D.M. Tóth-Balázsy S. Allergén növények a Felső-Tisza-vidékén. A parlagfű. In: Balázsy Sándor-Boyko Nadiya (Eds.): Szennyeződések, szennyezők, hatások a Felső-Tisza-vidék ökológiailag érzékeny területein. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 265-282. ISBN: 978-963-7336-96-6.
Balázsy, Sándor Talajszennyeződések mikrobiológiai szóródása. Sorozatszerkesztő: GLATZ Ferenc, Szerkesztők: Borhidi AttilaBotta-Dukát Zoltán, Ökológia az ezredfordulón I., Budapest, 2001, Magyar Tudományos Akadémia, 249–257.
 
Idegen nyelvű könyvfejezet:
 
Balazsy, S. Osznovni dzserela zabrudnyennya dovkillja vazskimi metallami ta insimi poljutantami. In: N. Boyko-S. Balazsy (Eds.): Zabrudnovacsi ta ih vplivi na ekologicsno vrazlivi ekoszisztemi vernovo potiszja. Uzsgorod-Nyíregyhaza, 2008. pp. 35-56. ISBN: 978-963-7336-96-6.
Balazsy, S. Mikroflora vodojm vernovo potisszja. In. N. Boyko-S. Balazsy (Eds.): Zabrudnovacsi ta ih vplivi na ekologicsno vrazlivi ekoszisztemi vernovo potiszja. Uzsgorod-Nyíregyhaza, 2008. pp. 213-242. ISBN: 978-963-7336-96-6.
Balazsy, S. Bioaeroszoli povitrja vernovo potisszja. In: N. Boyko-S. Balazsy (Eds.): Zabrudnovacsi ta ih vplivi na ekologicsno vrazlivi ekoszisztemi vernovo potiszja. Uzsgorod-Nyíregyhaza, 2008. pp. 243-287. ISBN: 978-963-7336-96-6.
Balazsy, S. – J. Halasz. Filloszfera roszlin zabrudnyennih teritorij vernovo potisszja. In: N. Boyko-S. Balazsy (Eds.): Zabrudnovacsi ta ih vplivi na ekologicsno vrazlivi ekoszisztemi vernovo potiszja. Uzsgorod-Nyíregyhaza, 2008. pp. 269-287. ISBN: 978-963-7336-96-6.
Balazsy, S.- D. M. Toth Roszlini-allergeni regionivernovo potisszja ambrozija. In: N. Boyko-S. Balazsy (Eds.): Zabrudnovacsi ta ih vplivi na ekologicsno vrazlivi ekoszisztemi vernovo potiszja. Uzsgorod-Nyíregyhaza, 2008. pp. 289- 307. ISBN: 978-963-7336-96-6.
Balázsy, S., Rohr, R., Tóth, D. M., Szováti, I. Heavy metal and associated microflora in Zea mays-Ustilago maydis system. Eds. Vorisek, K. Pathways and consequences of the dissemination of pollutants in the biosphere II., Prague,1999, 20-29.
Chappe, P., Kiffer, E., Balázsy, S., Mourey, A. Reisinger O. Bioaccumulation of heavy metals by fungi isolated from air: Preliminary studies of the extramatricial fraction of the biomass. Eds. Vorisek, K. Pathways and consequences of the dissemination of pollutants in the biosphere, Prague,1998, 44-52.
Reisinger O., Balázsy S. Iterative Germination and its Possible Consequences. Eds. Balázsy, S.Reisinger, O., Microflora and Pollution, Nyíregyháza, 1998, Egregia Kiadó, 61-67.
Canillac, N., P. Chappe, A. Mourey, O. Reisinger, S. Balázsy, Airs Microflora in a Cheese Manufactory, "Critical Control Point" Analysis. Eds. Balázsy, S.Reisinger, O., Microflora and Pollution, Nyíregyháza, 1998, Egregia Kiadó, 73-81.
Balázsy, S., A. Etey, I. Szováti, P.Chappe, O. Reisinger (1998): Effect of Heavy Metals Concentration on Conidial Germination of some Fungi Isolated from Air. Eds. Balázsy, S.Reisinger, O., Microflora and Pollution, Nyíregyháza, 1998, Egregia Kiadó, 49-61.
Reisinger, O., S. Balázsy, E. Kiffer, Transfer of Metals: Soil-Plant-Propagules of Fungal Parasites. Eds. Balázsy, S.Reisinger, O., Microflora and Pollution, Nyíregyháza, 1998, Egregia Kiadó, 67-73.
Balázsy, S, Reisinger, O., Kiffer, E. Heavy metals, soil, plant-parasite complex and airborne fungal spores. In: Proc. of the ”Pathways and consequences of the dissemination of pollutants in the biosphere”, Prague, 1998, 231-241.
Balázsy, S., J.A. Tóth, P. Chappe, A. Albrecht, E. Kiffer, O. Reisinger, Effect of Metal Concentration on Growth of some Fungi Isolated from Air. Eds. Balázsy, S.Reisinger, O., Microflora and Pollution, Nyíregyháza, 1998, Egregia Kiadó, 37-49.
Szabó, S., Braun, M., Balázsy, S., Reisinger, O. Decomposition of Lemna gibba with the present and absent aquatic microorganisms.Proc. ofthe "International Regional Seminar. Environment Protection: Modern studies in Ecology and Microbiology", 1997, Uzhgorod II. 125-129.
Balázsy, S., Tóth, M., Kiss, F.,Reisinger O. Investigation of Ni tolerant bacteria.Proc. ofthe "International Regional Seminar. Environment Protection: Modern studies in Ecology and Microbiology", 1997, Uzhgorod II. 289-295.
O’Heix, B. C., Várbíró, G., Tóth, J., A., Dizengremel, P., Garrec, J., P., Balázsy, S. Use of epiphitic green algae growing on tree trunks as biomonitors of air quality. Proc. ofthe "International Regional Seminar. Environment Protection: Modern studies in Ecology and Microbiology",1997, Uzhgorod I., 32-39.
Szabó, S., Balázsy, S., Makádi, M.,The effects of various aquatic bacteria on the growth of duckweed (Lemna gibba L.) in wastewater pond system. Eds. Balázsy S.Reisinger O., Environmental Microbiology, Nyíregyháza, 1994, Bessenyei György Könyvkiadó and DEALER CO, Eger, 55-65.
Balázsy, S., Borbély, F., Bíró, B., Bayoumi, H. E. A. F., Productivity of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strains. Environmental Microbiology, Eds. Balázsy S.Reisinger O., Environmental Microbiology, Nyíregyháza, 1994, Bessenyei György Könyvkiadó and DEALER CO, Eger, 163-167.
Lenti, I., Balázsy, S. (1994): The attack of fungi on quince (Cydonia oblonga Mill.) which causes core rot. Eds. Balázsy S.Reisinger O., Environmental Microbiology, Nyíregyháza, 1994, Bessenyei György Könyvkiadó and DEALER CO, Eger, 99-107.
 
Magyar nyelvű lektorát folyóiratban megjelent publikációk
 
 

Balázsy, S., Pál, M., Kecskés, M. A fehérvirágú csillagfürt rizoszférájából és rizoplánjából származó baktériumok peszticid érzékenysége. Agrokémia és Talajtan, 1983, 32, 498-506.

Borbély, F., Borbély, I., Balázsy, S., Bíró, B., Kecskés, M. Rhizobium lupini és Pseudomonas törzsekkel végzett magoltás hatása a Lupinus albusra. Agroinform, 1985, 165-167.
N. Kósa, S., Tompa, L., Balázsy, S. Az atrazin és a talajmikroorganizmusok kölcsönhatása laboratóriumi körülmények között. Acta Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1990, 12/B, 109-112.
Lenti, I., Balázsy, S. A Tachigaren-70 talajfungicid alkalmazása a lóbab (Vicia faba L.) vetőmag csávázására. Növényvédelem, 1990, 26, 262-263.
Balázsy, S., Borbély, F., Kecskés, M.Kombinált magoltás hatása a fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus) gümőképződésre. Acat. Acat. Ped. Nyíregyháziensis, 1990, 12/B, 113-118.
Balázsy, S., Borbély, F., Kecskés, M. Hazai előfordulású Bradyrhizobium sp. (Lupinus) törzsek teljesítőképessége. Acta. Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1990, 12/B, 93-100.
Balázsy, S., Borbély, F., Kecskés, M.A Lupinus albus gyökérgümőiből izolált N-fixáló törzsek néhány biokémiai és élettani jellemzője. Acta. Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1990, 12/B, 101-108.
Balázsy, S., Lenti, I.Nitrogén műtrágyák hatása a lóbab Rhizobium baktériumaira. Agrofórum, 1991, 3, 42-43.
Lenti, I. Balázsy, S. Ascochyta viceae Libert. kártétele lóbab (Vicia faba) vetéseinkben. Növényvédelem, 1992, 28, 33-36.
Balázsy, S., Borbély, F., Lenti, I. Néhány termesztett pillangós növény nitrogéngyűjtő baktériumainak peszticid érzékenysége. Növényvédelem, 1992, 28, 232-239.
Lenti, I., Balázsy, S. A Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain új gazdanövénye. Növényvédelem, 1992, 28, 282-284.
Lenti, I., Balázsy, S. A mogyoró (Corylus avellana L.) magházfertőzését okozó mikroszkopikus gombák. Növényvédelem, 1992, 28, 289-294.
Balázsy, S., Bayoumi, H. E. A. F., Borbély, F., Lenti, I. Makro és mikroelemek hatása a Bradyrhizobium és Pseudomonas törzsek szaporodására. Acta. Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1992, 13/B, 1-14.
Balázsy, S., Bayoumi, H.E.A.F., Borbély, F., Lenti, I.. Peszticidek hatása a csillagfürt, a lóbab, a szója és a vöröshere diazotrof baktériumaira. Acta. Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1992, 13/B, 29-44.
Balázsy, S.,Borbély, F., Lenti, I.. A csillagfürt (Lupinus albus) nodulációja, nitrogén-, foszfor-, és káliumtartalmának változása kombinált magoltás hatására. Acta. Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1992, 13/B, 15-28.
Virányi, F., Balázsy, S. Naprafogó-peronoszpóra ivaros szaporodását meghatározó tényezők. Acta. Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1992, 13/B, 65-72.
Bíró, B., Bayoumi, H.E.A.F., Balázsy, S., Tímári, S., Kecskés, M. A Cu2+ és Zn2+ ionok hatása néhány szimbionta és asszociatív N2-kötő baktérium szaporodására laboratóriumi körülmények között. Agrokémia és Talajtan, 1993, 42, (3-4) 343-350.
Lenti, I., Balázsy, S. A Blazing Gold őszibarackfajta magházpenész betegsége. Növényvédelem, 1993, 29, 328-331.
Bayoumi Hamuda, H.E.A.F., Kecskés, M., Z., Várady, Gy., Balázsy, S., Kucsma, N Különböző talajtényezők hatása a Rhizobium leguminosarum szaporodására és túlélésére. Agrokémia és Talajtan, 1995, 44, 463-472.
Bayoumi Hamuda, H.E.A.F., Balázsy, S., Kecskés, M., Várady, Gy., Kiss, Z., Kucsma, N. Lóbab Rhizobium törzsek talajfungicidek érzékenysége. Agrokémia és Talajtan, 1995, 44, 473-480.
Bayoumi Hamuda, H.E.A.F., N., Várady, Gy., Kiss, Z., Balázsy, S., Kecskés, M. Néhány alumínium-vegyület hatása különböző Rhizobium fajokhoz tartozó törzsek szaporodására. Agrokémia és Talajtan, 1995, 44, 481-490.
H.E.A.F. Bayoumi Hamuda, Kiss Z., Várady Gy., Balázsy S., Kucsma N., Kecskés M.A N-serve és a nátriumazid hatása endoszimbionta rhizobiumok szaporodására és légzésére. Agrokémia és Talajtan, 1996, 45, 169-177.
Balázsy, S., Borbély, F., Bayoumi Hamuda, H.E.A.F.A csillagfürt magoltására alkalmas szimbionta és asszociatív baktériumok pH-, só- és hőtűrése laboratóriumi körülmények között. Agrokémia és Talajtan, 1996, 45, 139-152.
Szabó, S., Balázsy, S., Szennyvíztisztítás békalencsefajokkal: nitrogén-, foszfor- és szerves-anyag-eltávolítás. Hidrológiai Közlöny, 1998, 341-343.
Simon, L., Biró, B., Széles, É., Balázsy, S., Szelén fitoextrakciója és mikrobacsoportok előfordulása szennyezett talajokban. Agrokémia és Talajtan, 56, 2007 (1), 161-172.
D. Tóth, M., Sz. Puskás, G., Balázsy, S., Rohr, R., Ruderáliák parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalma. Agrokémia és Talajtan 2005 (54) p. 403-416.
D. Tóth Márta, L. Halász Judit, Kotroczó Zsolt, Vincze György, Simon László, Balázsy Sándor2008: A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben.Talajtani Vándorgyűlés, Talajvédelem különszám, pp. 227-237.
Kotroczó Zsolt, L. Halász Judit, Krakomperger Zsolt, Fekete István, D. Tóth Márta, Vincse György, Varga Csaba, Balázsy Sándor, Tóth János Attila 2008: Erdőtalaj szerves-anyag mennyiségének változása avarmanipulációs kísérletek hatására. Talajtani Vándorgyűlés, Talajvédelem különszám, pp. 431-441.
L. Halász Judit, Kotroczó Zsolt, D. Tóth Márta, Vincze György, Nadya Boyko, Balázsy Sándor 2008: Hulladéklerakók talaj mikroorganizmus közösségeinek és enzim aktivitásának vizsgálata a Felső-Tisza árterein. Talajtani Vándorgyűlés, Talajvédelem különszám, pp. 281-291.
S.Boyko, N., Chonka, I., Koval, H., Kolesnyk, A., Kolesnyk, O., Balázsy, S. 2008: A talaj szennyeződése a Felső-Tisza-vidéken: a mikroorganizmusok szerepe a szennyeződések bioiindikációjában és a homeosztázis szabályozásában. Talajtani Vándorgyűlés, Talajvédelem különszám, pp. 209-217.
Balázsy S., Mészáros J. 2009: Innovatív vizsgálatok a tisztított elfolyó szennyvizek gyógyszermaradványainak mikrobiológiai bontására, eltávolítására. XIII. Vizi-Közmű Konferencia, Sopron jún.12-13. CD kiadás.
 
Idegen nyelvű lektorát folyóiratban megjelent publikációk
 
 

Simon, L., Balázsy, S., Balogh, Á., Pais, I. The effect of titanium on the growth of Bradyrhizobium japonicum and Bradyrhizobium sp. (Lupinus) strains. Acta Microbiol. Pol., 1991, 39, 51-55.

Bayoumi, E.A.F.H., Bíró, B., Balázsy, S., Kecskés, M. Effect of some environmental factors on Rhizobium and Bradyrhizobium strains. Acta Microbiol. et Immunol. Hung., 1995, 42, (1) 61-69.
Reisinger, O., Balázsy, S., Delon, R., Kiffer, E., Damret, B., de Hys, L. Processus de biodégradation des résidus de cigarettes dans des conditions naturelles et expérimentales. Annales du Tabac Section 1, 1997, 23. 25-46.
Boiko, N., Chonka, I., Chonka, I., Nikolajchuk, V., Kovalchuk, A., Balazsy, S. Radiological study of grass and milk from Transcarpatia region of the Ukraine and determination of contents of some heavy metals in them. Naukovij zsurnal, 2000, 8, 149-154.
Boiko, N., Balázsy, S., Kozlovskyy, V., Chonka, I., Romanyuk, N., Stefurak, V. Strategy of the monitoring and remediation of soils from the upper river Tisza basin’ ecosystems polluted by heavy metals. Naukovij visznik, visznik 257. 2005. p. 31-41.
Vorobets, N., Nikolaychuk, V., Kozlovsky, V., Kolesnyk, A., Chonka, I. I., Boiko, N., Balázsy, S., Sztijkiszty Solidago virgaurea L. do vazskih metaliv ta mozslivosztyi vikotisztanna z metoju ocsisenna grintiv bid nadmirnih iz kilkosztej. Agroökologija, 2005, (2) p. 24-27.
Kozlovsky, V., Vorobets, N., Chonka, I., Balázsy, S. Boiko, N. Heavy metals in soils of Tisza river basin. Naukovij Visznik, Biologija,. 2005, (251) p. 156-161.
Vorobets, N., Kozlovsky, V., Kolesnyk, A.I., Chonka, I., Nikolaychuk, V., Balázsy, S., Tóth, M. Rizik vikorisztanna preparativ roszlinnovo pohodzsenna pri zabrugyenni ih vazskimi metalami. Fitoterapia, 2005 (4), p. 42-44.
Kozlovsky, V., N. Romaniuk, O. Terek, I. Chonka, O. Kolesnyk, S. Balázsy, Boiko, N. Heavy metals in soils and plants of Tisza river basin. Visnyk of L’viv Univ. Biologia series. 2005 (40) p. 35–50.
J. L. Halász, M. D. Tóth, S. Balázsy 2008: Microorganism and enzyme activities in soil of the landfill sites of bereg county.Archives of Agronomy and Soil Science, 54 (05), pp. 465-479.
O. Patsula, M. Kobyletska, O. Terek, S. Balazsy, D.M. Toth 2008: Oxidation reaction in the plants of near-river sites of Tysa river. Visnik of Lviv Univ., Biology series, Is. 48. p. 201-204.
M. Kobyletska, O. Patsula, O. Terek, S. Balazsy, D.M. Toth 2008: Speacies of the phytocenosis of near-river area of the Tysa river. Naukovij visznik, Tom. 10, No2 (37), Cs. 5, p.165-168.
M. D. Tóth, J. L. Halász, S. Balázsy 2009: Phyllospheric microbial populations of ragweed (Ambrosia elatior L.) plant grown in toxic metal contaminated areas. Archives of Agronomy and Soil Science, 55, 2. p. 217-231.
 
 

Magyarországi idegen nyelvű konferenciaelőadások összefoglalókkal:
 

Balázsy, S., Pál, M., Deák, Gy., Balogh, Á., Bíró, B., Kecskés, m., Influence of some pesticides on the bacterial flora of the upper - Tisza and Szamos. Acta Microbiol. Acad. Sci. Hung., 1984, 31, 310-311.
Bayoumi, H.E.A.F., Balázsy, S., Kecskés, M. The growth rate of root nodule bacteria affected by different magnesium concentrations. Proc. of the 2nd International Scientific Conference. Gödöllő, Sept., 1992, 32-33.
Balázsy, S. Kecskés, M. Some ecophysiological characteristics on Bradyrhizobium sp. (Lupinus) strains. Acta Microbiol. Hung. 1991, 38, 238.
Vallner, J., Vincze, Gy,. Kovács, S., Balázsy, S., Balogh, Á., Kiss F. Isolation of chromium-resistant microorganisms. Proc. 5th of the Intern. Trace Element Symp., Budapest, Hungary, (Ed.: I. Pais), 1992, 43-51.
Lenti, I., Balázsy, S. Ovarium diseases of our shelled fruits. Acta Microbiol. et Immunol. Hung., 1994, 41, (3) 341.
Oudin, P., Tóth, J. A., Balázsy, S., Reisinger, O. Bioelimination of low concentrated PCBs wastes by biological filtration. Acta Microbiol. et Immunol. Hung., 1996, 43, (2-3) 277-278.
Balázsy, S., Tóth, M., Tóth J. A., Oudin, P., Reisinger, O.Investigation the microbial uptake of nickel from pure cultures. Acta Microbiol. et Immunol. Hung., 1996, 43, (2-3) 284-285.
Bayoumi Hamuda, E.A.F.H., Kiss, Z., Váradi, Gy., Balázsy, S., Kucsma, N., Kecskés, M. Nitrification and respiratory process inhibitors influencing growth and respiration of some Rhizobium species. Acta Microbiol. et Immunol. Hung., 1996, 43, (2-3) 273-274.
H.E.A.F. Bayoumi Hamuda, Várady Gy., Kucsma N., Kiss Z., Balázsy S., Kecskés M. Ecological factors influencing the saprophytic competence of endosymbiont Rhizobium leguminosarum introduced to brown forest soil. Acta Microbiol. et Immunol. Hung., 1996, 43, (2-3) 274.
Bayoumi Hamuda, E.A.F.H., Kiss, Z., Váradi, Gy., Balázsy, S., Kucsma, N., Kecskés, M. Nitrification and respiratory process inhibitors influencing growth and respiration of some Rhizobium species. Acta Microbiol. et Immunol. Hung.,1996, 43, (2-3) 273-274.
Simon, L., Kovács, B., Balázsy, S., Gyõri, Z.Accumulation of heavy metals from contaminated soil in chicory indicator plants, and soil remediation effects of zeolite and bentonite. In. Proc. 7th Intern. Trace Element Symposium, Budapest. 1996 June, (Ed.:I. PAIS), 1996, 83-88.
Balázsy, S., Reisinger, O.Investigation of heavy metals and microorganisms transported by Ambrosia elatior pollen. Acta Microbiol. et Immunol. Hung., 1999, 46, (1) 152-153.
Szabó, S., Fenyvesvölgyi, Cs., Balázsy, S., Impacts of algal species on duckweed Lemna gibba during competition. Acta Microbiol. et Immunol. Hung., 1999, 46, (1) 109.
Balázsy, S., Boiko, N., Halász, J., D. Tóth, M., Simon, L. Effect of metals on the microbial communities of the Upper-Tisza and Szamos rivers. Acta Microbiologica and Immunologica Hungarica, Supplement, 2005 (52) p. 9-10.
D. Tóth, M., Halász, J., Balázsy, S., Rohr, R. Metal content and the micro-organisms on the phyllosphere of ragweed plants (Ambrosia elatior L.) in ruderal environments. Acta Microbiologica and Immunologica Hungarica, Supplement, 2005 (52) p. 25-26.
Halász, J., D. Tóth, M., Balázsy, S., Rohr, R. Environmental microbiological studies on landfill sites. Acta Microbiologica and Immunologica Hungarica, Supplement, 2005 (52) p. 53.
Kolesnyk, O., Kolesnyk A., Balázsy S., Boiko N.Mathematic Modeling of Biogenic Transformation of Theiss River Floodable Areas Plant Covering. Aktuális flóra és vegetációkutatás a Kárpát medencében. VII. Debrecen, 2006. Február 24-26. Journal Botany and Natural Conservation. Kitaibelia, 11 (1) 2006. p. 61.
Tóth, D.M., Halász, J., Rohr, R., Bayoumi Hamuda, H.E.A.F., Balázsy, S., Isolation, identification and characterization of phyllospheric microbial population in ragweed (Ambrosia elatior L.) grown in contaminated areas. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2006, 53 (3) pp. 257-258.
Tóth, D.M., Halász, J., Rohr, R., Bayoumi Hamuda, H.E.A.F., Balázsy, S., The relationhip between the direct environment and the micro-organisms of pollen surface of ragweed on ruderal sites. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2006, 53 (3) p. 249.
Boiko, N., O. Kolesnyk, A. Kolesnyk, V. Kozlovsky, , N. Romaniuk, O Terek, I. Chonka, S. Balázsy, Strategy of the monitoring and remediation of the Upper-Tisza basin’ ecosystems polluted by heavy metals. International Conference of the MicroCAD, International Scientific Conference, Miskolc, 16-17, March, 2006. Proceedings, p. 1-8.
Balázsy, S., Halász, J., Chonka, I., Kolesnyk, A., Tóth, M., Boiko, N. Microbiological monitoring of landfills in the Bereg region. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2006, 53 (3) pp. 242-243.
Bayoumi Hamuda, H.E.A.F., Elfallah, F., Fallah, H.M.B., Shwerif, N.A.K., Tóth, D.M., Tóth, N., Balázsy, S., Heavy metals influenced the microbial propertie, enzymatic activities and respiration rate in alfalfa soil rhizosphere. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2006, 53 (3) pp. 247-248.
Bayoumi Hamuda, H.E.A.F., Tóth, D.M., Palágyi, A., Balázsy, S., Kecskés, M. Symbiotic interaction between Medicago sativum-Shinorhizobium meliloti model for rhizoremediation of heavy metals. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2006, 53 (3) pp. 248-249.
Halász, J.L., Szathmáry, M., Dinya, Z., Varga. Cs., Máthé, E., Balázsy, S. Application of a New Method: Determination of Fatty Acid Composition in Bacterial Cell Membrane, Using GC, GC/MS Technique. 7th Balaton Symposium on High Performance Separation Methods. 2007, p. 103.
Márta D. Tóth, Judit L. Halász, Zsolt Kotroczó, György Vincze, László Simon, Sándor Balázsy 2008: Correlations between metal contamination of soil and microbial colonies of ragweed (Ambrosia elatior L.) in pot experiments. Keszthely, 2008. 10 15-18. Abstr. p. 87.
Kotroczó Zsolt, Gábor Koncz, Judit L. Halász, István Fekete, Márta D. Tóth, Sándor Balázsy, János Attila Tóth 2008: Litter decomposition intensity and soil organic matter accumulation in Síkfőkút dirt site.Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2009, 56 pp. 53-54.
J. L. Halász, M. Szathmáry, M. D. Tóth, Zs. Kotroczó, Z. Dinya, S. Balázsy.2008: Changes in the fatty acid composition of Bacillus strains in contaminated soils. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2009, 56 pp. 34-35.
Márta D. Tóth, Sándor Balázsy, Olga Terek, Myroslava Kobileska, Oleg Patsula, Judit L. Halász, Zoltán Dinya 2009: The study of the metal content some dominant plants and phyllosheric micro-organisms on upper Tisza area.Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2009, 56 pp. 141-142.
J. L. Halász, S. Balázsy, M. Szathmáry, M. D. Tóth, Z. Dinya. 2009: Changes int he soil parameters in previously cultivated and uncultivated soil. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2009, 56 p. 160.
 
 

Külföldi konferenciaelőadások összefoglalókkal:
 

Balázsy, S., Pál, M., Balogh, Á., Borbély, F., Bayoumi, H. E A. F., Kecskés,M. Effect of some pesticides on antagonistic siderophore Pseudomonas from rizoplane of lupine and vegetable crops. Proc. of the 6th Congress of the Bulgarians Microbiologists, Varna, 1986, 3, 89-95.
D.Tóth, M. Balázsy, S. Rohr, R. Effect of metal contamination on leaf of Ambrosia elatior L. microbial communities. II. International Conference on Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environments. 18-21 August. 2004, Lviv. Abst. p. 340.
Boiko, N., Chonka, I., Penzel, O. B., Nikolaychuk, V. I., Stefurak, V. Balázsy, S., Monitoring sztanu gruntiv baszejnu riki Tisza. Tezi dopovigyej. Tovarisztva mikrobiologiv Ukrajni. 15-17 beresznya, 2004. Ogyessza „Asztroprint” 262c.
Simon, L., Balázsy, S., Bíró, B., Kovács, B. Enhancement of cadmium and nickel phytofiltration capacyty of indian mustards (Brassica juncea) with pseudomonads. ICOBTE 8th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Adelaide, Australia. 3-7 April 2005. Proceedings, p. 314-315.
Simon, L., Balázsy, S., Bíró, B., Role of pseudomonads and ethylene in enhancement of Cd phytophyltration capacity on indian mustard. In 5th Joint Meeting of Management Committee and Working Groups, Rhizosphere management in soils contaminated with organic and inorganic pollutants. Kraków, Poland, 12-14 May, 2005. Abst. p.47.
Vorobets, N.N., Kozlovsky, V.I., Nikolaychuk, V. I., Kolesnyk, A.I., Balázsy, S. Tóth, D.M., Boiko, N.V., Chonka, I. I. The Effect of Metal Contamination on the Distribution of Plant Species at the Tisa Riverbed and Accumulation with them of Some Elements. Internationaler Kongress et Fachmesse, Abstrats, Medica Hannover 2005, Proceedings, p. 18-19.
Vorobets, N., Kozlovsky, V., Kolesnyk, A.I., Chonka, I., Boiko, N., Nikolaychuk, V., Balázsy, S., Tóth, M. Sztijkiszty Solidago virgaurea do nadmirnih kilkosztej vazskih metaliv b frunti. Mezsdunarodnij naukovoj konferencii, Dnyepropetrovszk, 2005, Proceedings, p.413-415.
Vorobets, N., Kozlovsky, V., Kolesnyk, A.I., Chonka, I., Boiko, N., Nikolaychuk, V., Balázsy, S. Tóth, M. Optimalnye vodozavezpecsenna odin iz szposzobiv adantasi poszlin do umov zposztanija za hadliski bazskih metaliv. Szucsaszni problemi fiziologii ta introdukcii roszlin. Materiali vszeukrajnszkoj naukovo-prakticsnoj konferencii. Dnyepropetrovszk, 2005, Proceedings, p.11-13.
Kolesnyk, O., Kolesnyk A., Balázsy S., Boiko N.Биогенная трансформация растительного покрова пойменных территорий реки Тисса (Biogenic transformation of the Tisza riverside flood lands’plant covering) in: Материалы международной конференции "Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы", Казань, Россия, январь 23-27, 2006, Proceedings p. 296-299.
L. Simon, S. Balázsy, B. Biró, Phytoextraction of selenium and selection of se-tolerant microbes from a contaminated soil. Final Meeting of COST Action 631, UMPIRE, Praha, 20-23 April, 2006. Supplement, p. 54.
Kolesnyk, O., A.,Kolesnyk S., Balázsy, N., Boiko, Застосування методів кластерного аналізу для моделювання динамічних зрушень у фітосистемах заплави р.Тиса // Матеріали ХІІ з’їзду УБТ, Одеса, 15-18 травня (May), 2006, (ISBN 966-8752-04-X) p. 121.
Kolesnyk, O., A. Kolesnyk, S., Balázsy, N., Boiko, Analiz ekologicsnoj sztrukturi szinantropizovannih diljanok zaplavnih ekoszisztem r. Tisza. Szinamtropizannija roszlinnava Pokrivi Ukrajni, Tezi naukovih bopovigyej, Perejaszlav-Hmelnickij, 27-28 Kvitnya, 2006, pp. 93-95.
 

H.E.A.F. Bayoumi Hamuda, Fatma Elfallah, Hoda M.B. Fallah, Najia A.K. Shwerif, Y.S. Hamid, A.A. Algaidi, Márta D. Tóth, Sándor Balázsy, Krisztina Kristóf, Ágnes Bálint, 2006: Mg2+ and Ca2+ tolerance of horse bean Rhizobium strains and possibility of inocula selection, Ekologia i zdrave, Plovdiv. p.259-265.

Simon, L., É., Széles, S., Balázsy, B., Biró, Selenium phytoextraction, speciation and microbial groups is Se-contaminated soils. Biogeochemistry of trace elements: Environmental protectiom, remediation and human health. Eds.: Y.G. Zhu et al., Tsighua University Press, 2007, p. 554-555.
Bayoumi Hamuda H.E.A.F., Palágyi A., Tóth N., Busa V., Hamid Y.S., Algaidi A.A., Kristof K., Tóth M.D., Balázsy S., Kecskés M. (2007): Delivery of beneficial microorganisms to seeds and plants under heavy metal stress. International Workshop on Practical Solutions IV. For managing optimum C and N content in Agricultural soils. 20th to 22nd June 2007, Prague, Czech. pp: 04. ISBN 978-80-87011-02-7
 

Márta D. Tóth, J. L. Halász, H.E.A.F. Bayoumi Hamuda, M. Kobyletska, S. Balázsy, 2007: Effect of metal contaminaited soil on the uptake of ragweed. Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environments. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects”III., International Conference in Ivan Franko National University of L’viv. Abstr. p. 198.

 

J. L. Halász, Márta D. Tóth, H.E.A.F. Bayoumi Hamuda, Ostap Patsula, Olga Terek, S. Balázsy 2007: The metal uptake of plants on the landfill sites in Bereg county. Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environments. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects”III. International Conference in Ivan Franko National University of L’viv. Abstr. p. 190.

 

Ostap Patsula, Olga Terek, Márta D. Tóth, S. Balázsy 2007: Phytoremediation potential of the sunflower plants. The Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environments. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects”III. International Conference in Ivan Franko National University of L’viv. Abstr. p. 217.

M Kobilentska, O. Terek, M. Toth, S. Balazsy 2007: Sljahi fitoremediacii zabrudnyehih vazskimi metalami. The Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environments. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects”III. International Conference in Ivan Franko National University of L’viv. Abstr. p. 208.
Márta D. Tóth, J. L. Halász, H.E.A.F. Bayoumi Hamuda, S. Balázsy 2007: Phyllospheric microbial populations of ragweed (Ambrosia elatior L.) plant grown in toxic metal contaminated areas. Practical Solution for Managing Optimum C and N Content. in Agricultural Soils IV., Prague. May.
J. L. Halász, I. Chonka, M. D. Tóth, N. Boyko, S. Balázsy 2007: Microorganisms and enzyme activites in soil ont he landfill sites in Bereg county. Practical Solution for Managing Optimum C and N Content. in Agricultural Soils IV., Prague. May.
Balázsy S. 2009: Way and opportunities of the microbiological decomposition of the water organic matter. XIII. Ukrán Mikrobiológiai Kongresszus, Ungvár, május 25-30.
O.I. Patsula, O. I. Terek, M. S. Kobyletska, S. Balázsy Márta D. Tóth 2009: Metal accumulation in wild plants sorrounding near river sites of Tysa river. Ukrainian-Hungarian Days for the Extending of the Bilateral Cooperation. Book of abstracts and papers. p. 60.
 
Egyéb:
 
Balázsy, S., Lenti, I. Neue pathogene Pilze der Feldbohnen (Vicia faba L.) in Ungarn. Acta. Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1992, 13/B, 45-54.
Balázsy, S., Lenti, I.. Die wichtingsten Pilzkrankenheiten der Feldbohne (Vicia faba L.) in Ungarn. Acta. Acad. Ped. Nyíregyháziensis, 1992, 13/B, 55-64.
 

Borbély, F., Balázsy, S., Bíró, B., Hadházi, Á. Lupine in Soil Conservation and For Forage Production. Papers presented at the Japan-Hungarian Seminar on the Use of Alternative Crops for Forage Production and Soil Conservation. (Ed. Lazányi, J.) DATE, Debrecen, 1995, 65-73.

Simon, L., Biró, B., Széles, É., Balázsy, S., Növények és mikrobák szerepe a szelénnel szennyezett talajok fitoextrakciójában. Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25.
Vasenszki Tamás, Zsuzsa Veres, Zsolt Kotroczó, Gábor Koncz, Sándor Balázsy, János Attila Tóth 2008: The effect of different litter input on soil respiration in an oak forest. Keszthely, 2008. 10 15-18.Abstr. p. 83.