Skip to Content

Humánbiológia

 HUMÁNBIOLÓGIAI KUTATÁSOK 

A Biológia Intézetben élő- és történeti antropológiai (azaz embertani) kutatások egyaránt folynak, melyek elsősorban morfológiai alapon kvantitatív és kvalitatív jellegek populációs szintű összehasonlításán alapulnak. Élő antropológiában ezeken kívül fontos szerepet kap a külső környezettel és a szociális háttérrel történő összevetés is. Történeti antropológiai vizsgálatok a régészeti korú csontvázleleteket érintik.  Ezek alapján a főbb kutatási irányvonalak a következők:
 
Élő antropológia:
- testfejlettségi állapot és az egészséges életmód összefüggéseinek vizsgálata elsősorban iskolás korú gyerekek körében
- a testalkati jellemzők és a fizikai teljesítőképesség vizsgálata különböző korcsoportú diákok között, a szekuláris trend jelenségének vizsgálata
- dermatoglyphiai jellemzők felhasználása emberi populációk elkülönítésére
 
Történeti antropológia:
1-13. századi humán populációk népességtörténeti rekonstrukciója csontvázleletek alapján az alábbiak szerint :
- a sex ratio és a demográfiai állápot elemzése
- koponyadimenziók alapján populációs kapcsolatok és a továbbélés ritmusának feltérképezése
- a testmagasság változásának nyomon követése a különböző korszakokon át
- csontminták elemanalízise analitikia módszerek segítségével
 
Humánbiológiai kutatásokat végeznek:
Gönzciné Dr. Szabó Terézia, főiskolai docens
Dr. Nyilas Károly, főiskolai docens
János István, főiskolai tanársegéd