Skip to Content

Tudományos Diák Kör (TDK)

 
A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK (TDK) MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA ÉS JELLEGE
 
  1. A Nyíregyházi Főiskolán a tudományos diákkörök öntevékeny csoportokként működnek, amelyeknek célja:
    • a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutatómunkába;
    • a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés;
    • a diákköri munka során vagy azon kívül elért egyéni vagy kollektív eredmények szakmai megítélésének és nyilvánossá tételének elősegítése.
  2. A tudományos diákkörök céljaikat a hallgatók és az oktatók együttműködésével valósítják meg, munkájukban külső elméleti és gyakorlati szakemberek is részt vehetnek.
  3. A tudományos diákkörök együttműködnek a főiskola többi tudományos diákkörével, más felsőoktatási intézmények diákköreivel, továbbá szakmai, tudományos szervezetekkel és egyesületekkel.
 Az országos Tudományos Diákköri versenyek előtt az intézmények Házi Tudományos Diákköri versenyeket rendeznek.
 
A házi konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a diákköri munkák bemutatására, értékelésére. Az első helyezett dolgozatok szerzői nevezést nyújthassanak be az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra.
 
A házi konferenciák pontos időpontjáról, helyszínéről, nevezési feltételeiről a tanszéki, intézeti, ill. kari tudományos diákkörök elnökei adnak bővebb felvilágosítást.
 
A Biológia Intézetben választható témakörökről valamint eddigi eredményekről a menüben található linkek alatt lehet tájékozódni. További információkért kattints ide. 
 

A Biológia Intézet TDT TDK elnöke Dobróné Dr. Tóth Márta