Skip to Content

Talajbiológia

TALAJBIOLÓGIA GYAKORLAT (BIB2024)

Oktató: Dr. Kotroczó Zsolt, főiskolai adjunktus
 
1-2. hét
 - Alapvető laboratóriumi- és balesetvédelmi rendszabályok, vegyszerhasználat
- A laboratóriumban lévő eszközök és műszerek ismertetése, használatuk gyakorlása
- A terepmunka alapvető tudnivalói, mintagyűjtés menete, jegyzőkönyv vezetés
 
3-4. hét
Helyszíni talajvizsgálatok
- A talajminták előkészítése a féléves gyakorlatokra
- A talaj szerkezetének megfigyelése
- A fizikai talajféleség megfigyelése
- Karbonát-tartalom vizsgálata
- Kiválások minősítése
- A szemcsenagyság megoszlása
 
5-6. hét
Talajok fizikai tulajdonságainak vizsgálata
- Az Arany-féle kötöttségi szám meghatározása
- A talaj nedvességtartalmának meghatározása
- A talaj higroszkóposságának mérése
- A talaj levegőtartalmának meghatározása
- A talajok kapilláris vízemelő képességének meghatározása
- A talajok vízkapacitásának meghatározása
 
7-8. hét
Talajkémiai vizsgálatok
- A pH meghatározása
- Hidrolitikus savanyúság meghatározása
- A talaj pufferezettsége
- A talaj lúgosságának meghatározása
- A talaj mésztartalma
a., A CaCO3-tartalom egyszerű meghatározása
b., A Scheibler-féle kalciméterrel
c., A CaCO3- tartalom titrimetriás meghatározása
 
9-10. hét
A talaj biológiai aktivitásának meghatározása
- A talaj humusztartalmának meghatározása
a., A humusz minőségének meghatározása
b., Kálium-permanganátos módszer
c., Izzítási veszteségből
d., A humusztartalom Tyurin módszerével
- Talajenzim meghatározás
a., Kataláz enzim aktivitásának meghatározása
b., A talaj β-glükozidáz aktivitásának meghatározása
- A talajlégzés mérése
a., Nátronmész módszer
b., Kloroform-fumigációs inkubációs módszer (CFI módszer)
- Talaj biomassza tartalom meghatározása (CFE módszer)
 
11-12. hét
A talajtan legújabb vizsgálati módszereinek tanulmányozása irodalmakon keresztül, szakcikkek felhasználásával, értelmezésével
 
13-14. hét
A félév zárása, jegyzőkönyvek ellenőrzése
 

* Az egyes gyakorlatok tematikája, valamint pontos időpontja az előzetesen kiadottaktól eltérhet függően, ha azt az adott módszer vagy vizsgálat úgy kívánja meg. Vagyis egyes gyakorlatok hamarabb befejeződhetnek, vagy egy speciális vizsgálat miatt más időpontban lehetnek. Intézetlátogatás esetén egyes gyakorlatok összevonásra is kerülhetnek.