Skip to Content

Talajbiológia

Talajbiológia (BIB2320)

Oktató: Dr. Kotroczó Zsolt, főiskolai adjunktus
 
1. Általános tájékoztatás, követelményszint és féléves feladatok, valamint a tematika megbeszélése.
 
2. Talajképződés. A talaj funkciói. A talajok fizikai szerkezete és kémiai összetétele. Általános talajtan; talajképződés alapjai, talajtípusok és jellemzésük.
 
3-4. A talajlakó mikrobák főbb típusai. A rhizoszféra hatás és magyarázata. A rhizoszféra mikrobiális életközösségei. Szimbionta mikrobák a rhizoszférában. Szimbionta baktériumok és mezőgazdasági jelentőségük. A mikorrhiza típusai és gazdasági jelentősége.
 
5-6. A mikrobák szerepe a talajban a szén, a hidrogén, a nitrogén, a kén valamint a foszfor körforgásában.
 
7. Nitrogénfixálás a talajban. Nitrifikáció, denitrifikáció, nitrátlégzés és nitrátasszimiláció mikrobiális folyamatai a talajban I.
 
8. A biopolimerek lebontásának módjai. Növényi hulladékanyagok szerkezete és mikrobiális bontása.
 
9. A humusz anyagok szerkezete és mezőgazdasági jelentősége. Mikrobák szerepe a humusz képződés folyamatában. Állati eredetű hulladékanyagok mikrobiális hasznosítása.
 
10. Mikrobiális eredetű biopolimerek lebontása. Kommenzalizmus és szinergizmus a biopolimerek bontása során.
 
11. Mikrobák közötti kompetíció és antagonizmus a talajban és ennek mezőgazdasági vonatkozásai.
 
12. A környezetvédelem mikrobiális ökológiai vonatkozásai. A szervestrágyázás és műtrágyázás hatása a talaj mikrobiális életközösségeire.
 
13. Kőolaj- és ipari szennyezések valamint háztartási környezetszennyező anyagok lebontása talajlakó mikrobák által.
 
14. A peszticidek mikrobiális transzformációja a talajban. Nehézfémionok hatása a talajlakó mikroorganizmusokra.
 
15. Év végi számonkérés.
 
* Az egyes gyakorlatok tematikája, valamint pontos időpontja az előzetesen kiadottaktól eltérhet függően, ha azt az adott módszer vagy vizsgálat úgy kívánja meg. Vagyis egyes gyakorlatok hamarabb befejeződhetnek, vagy egy speciális vizsgálat miatt más időpontban lehetnek. Intézetlátogatás esetén egyes gyakorlatok összevonásra is kerülhetnek.