Skip to Content

Makrovegetáció ismeret

 

Makrovegetációismeret (BIB2708)

 Oktató: Dr. Szabó Sándor, főiskolai tanár 
hét
téma
1
Vízinövényekre ható környezeti tényezők.
2
Életforma típusok és növényzeti mérőszámok.
3
Magyarországi vízinövények életforma rendszere. A Hydro-Therophyta (HyTh) életformájú fajok jellemzése.
4
A Hydro-Hemikryptophyta (HyH) életformájú fajok jellemzése.
5
A Hydro-Kryptophyta (HyG) életformájú fajok jellemzése. Élőhelyek csoportosítása és a vizes élőhelyek.
6
Vízinövények taxonómiai csoportosítása. Mocsári növények taxonómiai csoportosítása.
7
Vizes élőhelyek csoportosítása vízinövények alapján.
8
Vízinövények társulásai.
Jelentősebb élet- és növekedési forma rendszerek. A növényi formák, élet- és növekedési formák és az ökológiai fajcsoportok. Vízinövényekkel kapcsolatos „élet”- és növekedési forma rendszerek.
9
Vízinövények funkcionális csoportjai. A vízinövények élőhely-típusai. Élőhely-típusok definiálása, termőhelyi viszonyaik, jellemző fajaik és társulásaik.
10
Áramló vizek, békaszőlős, süllőhínáros, tündérfátylas hínár.
11
Eutróf állóvizek, sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár.
12
Disztróf állóvizek, tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános, békaliliomos (láptavi) hínár.
13
Szikes vagy szikesedő állóvizek, víziboglárkás, tófonalas, tüskéshínáros, csillárkamoszatos hínár.
14
Vizsgálati módszerek: Kohler módszer, térinformatikai rendszerek alkalmazása,
15
Vegetációtérképezés, integrált makrofita minősítés. Indexek és monitoring.

 Követelményrendszer: A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az érdemjegy a beadott jegyzőkönyvek, a növénygyűjtemény és a fajismereti számonkérések eredményei alapján kerülnek kiszámolásra.