Skip to Content

Makroinvertebrata ismeret gyakorlat

 

MAKROINVERTEBRÁTA-ISMERET GYAKORLAT (BIB2706)
 
Oktatók: Dr. Hörcsik T. Zsolt, főiskolai docens, János István főiskolai tanársegéd
 
hét
téma
megjegyzés
1
Alapvető laboratóriumi rendszabályok, félévi követelmények, ütemterv megbeszélése, eszköz-, felszerelés-, illetve műszerhasználat (pH-, vezetőképesség mérő)
A tantárgy sajátosságaiból adódóan a gyakorlatok a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban tömbösítve lesznek megtartva.
2
Terepi program I. Helyszín: Nyíregyháza, Nyíregyházi Szennyvíztelep elvezető csatornájának különböző szakaszai
A makroinvertebráta taxonok azonosítása, fajszintű határozás természetes élőhelyükön. A különböző mintavételi eszközök, módszerek megismerése alkalmazása (mintavételi pontok kijelölése, hálózás, válogatás, szintezés, határozás terepen), mintavételi módok az EU Vízkeretirányelv utasításai szerint. Mintagyűjtés és jegyzőkönyvvezetés gyakorlása.
Április12.

 

 
3
4
5
Terepi program II. Helyszín: Nyíregyháza, Igrice-mocsár. A makroinvertebráta közösségek habitat szintű elkülönítése, vizsgálata. A plankton, benton, neuszton, pleuszton makroinvertebráta közösségeinek elkülönítése.  A makrogerinctelen taxonok elterjedését befolyásoló legfontosabb fizikokémiai paraméterek vizsgálata (geomorfológia, hőmérséklet, áramlási sebesség, kémiai paraméterek.
Április 15.

 

 

 
6
7
8
9
A begyűjtött gerinctelen taxonok fajszintű azonosítása laboratóriumi körülmények között, sztereomikroszkóp, határozó kézikönyv ill. elektronikus anyag segítségével. Adatrögzítés, qualitatív és kvantitatív értékelés. Makrogerinctelen alapú indexek számolása

 

 
 Április 16.

 
10
Terepi program III. Helyszín: Győrtelek: Nagy-Vájás és a Keleti-Övcsatorna makrogerinctelen taxonok szerinti minősítése.
Számonkérés terepen fajfelismerésből és a mintavételi módszerekből.
11
12
13
A begyűjtött gerinctelen taxonok fajszintű azonosítása laboratóriumi körülmények között, sztereomikroszkóp, határozó kézikönyv ill. elektronikus anyag segítségével.
 Április 26-27.
14
Számonkérés: 10 ismeretlen taxon azonosítása, rendszertani besorolása, jellemzése (határozó használható).
 Május 4.
15
Zárógyakorlat, pótlás, jegyek megbeszélése
 Május 10-11.