Skip to Content

Potamobiológia

 

Potamobiológia (BIB2701)
 
 Oktató: János István főiskolai tanársegéd

 
hét
téma
1
Követelmények ismertetése, a potamobiológia fogalma, tárgya, helye a hidrobiológia tudományában. A vízfolyások szerepe a víz körforgásában. A folyóvízi ökoszisztémák diverzitása. A vízfolyások tipológiai felosztása.
2
A különböző vízfolyások fizikokémiai jellemzőinek bemutatása (geomorfológia, áramlási-, hőmérsékleti viszonyok, oldott oxigéntartalom)
3
A vízfolyások ökológiai viszonyainak bemutatása, a vízfolyások élettájai, élőhelytípusai, jellegzetes makrogerinctelen élőlény-együtteseinek bemutatása.
4
A folytonossági elmélet. A makroszkópikus vízi gerinctelenek funkcionális táplálkozási csoportjainak (guildek) ismertetése
5
A szakaszosság és a folytonosság kérdésköre. A halfauna alapján megállapított szinttájelmélet. Az egyes szintájak fizikai és kémiai változók alapján történő jellemzése, ill. jellemző halfaj-együtteseinek megismerése.
6
Primer produkció, detritus mint energiaforrás, Trofikus kapcsolatok a vízfolyásokban
7
Fajok közötti interakciók: herbivoria, predáció, kompetíció speciális esetei.
8
Az élőlényközösség szerveződése. Az élőhelyszerkezet hatása az életközösségek szerveződésére.
9
A vízfolyások tápanyagforrásai és tápanyagforgalma: a nitrogén és a foszfor körforgása. A biotikus és abiotikus tényezők hatása a tápanyagforgalomra.
10
Az emberi tevékenység hatása a vízfolyások ökoszisztémáira. Csatornázás, föld használat, öntözés, invazív és védett fajok problémái. Az édesvizek biodiverzitása.
11
Az ökológiai monitoring VKI követelményei kisvízfolyásokra. Állomások kijelölése, vízminőségi változók, monitoring állomások azonosító kódja. Hidromorfológiai állapot.
12
Gerinctelen makrofauna (mintavétel, válogatás, identifikáció, tárolás, adatrögzítés, indexek számolása vízfolyásokra).
13
Fitobentosz (mintavétel módja kivitelezése, meghatározás, mintavételezési idő, aljzat kiválasztása) Fitoplankton (mintavétel helye ideje, feljegyzés, taxon szint, tartósítás fixálás, adatfeldolgozás)
14
Makrofiták felmérése (meghatározások, terpi felmérés, értékelés
Halak felmérése (engedélyek, jogszabályok, mintavétel, kor és méreteloszlás, halászati módszerek folyóvizekre, halak azonosítása mérése)
15
Fiziko-kémiai paraméterek vizsgálata: mintavételezési módszerek, adattárolás, értékelés
 
Kötelező irodalom:
Előadás anyaga, hallgatói jegyzetkészítés alapján
Dévai, Gy. 1976: Javaslat a szárazföldi (kontinentális) vizek csoportosítására. – Acta Biol. Debrecina 13: 147–161.
Vannote, R.L. – Minshall, G.W. – Cummins, K.W. – Sedell, J. R. – Cushing, C. E. 1980: The River Continuum Concept. – Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 130–137.
Allan, J.D. 2007. Stream ecology. Structure and function of running waters. Kluwer Academic Publishers, Dorddrecht