Skip to Content

Szakok, képzések

BIOLÓGIA B.Sc. KÉPZÉS

 
A Nyíregyházi Főiskolán több évtizedes hagyományokkal rendelkező biológia képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik természettudományos ismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek az MSc képzés folytatásához. A 2006 óta bevezetett 3 éves B.Sc. képzési rendszer országosan meghatározza a biológiaképzés feltételeit. Ezért az ország összes felsőoktatási intézményében a biológiai alapképzés egységes, a tantervi hálók intézményenként mindössze 10-15 %-ban térhetnek el egymástól. Így az országban bármely alapszakon szerzett oklevél egyenértékû egymással és egyenlő feltételeket biztosít a tanulmányok M.Sc. szinten való folytatásához. Különböző lehet azonban a képzés színvonala, amit az adott intézmény infrastrukturális felszereltsége, hazai és nemzetközi kapcsolatai, oktatói gárdája és nem utolsó sorban az egy oktatóra eső hallgatók létszáma határoz meg. Az oktatásban a Nyíregyházi Főiskola Biológia Intézete és Agrár és Molekuláris Kutató Intézete közösen vesz részt. 2008-ra teljesen új oktatási termek, hallgatói, és kutatói laborok szolgálják a korszerű képzés megvalósítását. Így nemcsak regionális szinten, de országos szinten is egyedülálló lehetőséget teremtve a biológia több területének színvonalas oktatásához. A Biológia Intézetbe jelentkező hallgatókat a tapasztalt idősebb oktatói gárda mellett jól képzett, a biológia számos területén kiemelkedő szaktudással, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező fiatal oktatók is tanítják.
 
Képzési szakirányok:
 
 - bioanalitikus szakirány
 - hidrobiológus operátor szakirány
 - tanári szakirány
 
A választható szakirányokról a Szakok, képzések menüpontban további információk olvashatók, valamint az évfolyamok patronáló tanári adnak felvilágosítást.
 
Képzési idő, tanulmányi kötelezettségek:
 
 - A B.Sc. oklevél megszerzéséhez 6 félév és minimálisan 180 kreditpont szükséges
 - Szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok, intézet-, és üzemlátogatások a felvett szakirányoknak megfelelően a tanultak gyakorlatban történő megismeréséhez
 - A diploma megszerzéséhez egy szabad témaválasztáson alapuló szakdolgozat elkészítése és annak megvédése szükséges
 
A tehetséges hallgatók gondozását, fejlődését szolgálják a demonstrátori ösztöndíjak, melyeknek segítségével a hallgatók bekapcsolódnak az intézetben folyó tudományos team-munkákba, asszisztálnak, és részt vesznek az alapképzés gyakorlati kurzusainak oktatásában. A tehetséggondozás további mozgatórugója a tudományos diákköri konferencián történő szereplés, melyre a legeredményesebb hallgatóink számára van lehetőség.