Bővebb információk a portfólió és a szakdolgozat leadásával kapcsolatban

Tisztelt Hallgató!

 

Tisztelettel kérem, az alábbiak szerint járjon el és különös figyelemmel legyen a portfólió és szakdolgozat közötti különbségekre!

 

Portfólió leadása

 

A 2015/2016. tanév I. félévében a tanári MA képzés beadandó portfólióit elektronikus formában (pdf fájlban vagy szkennelve képként, de mindenképpen mellékletekkel együtt 1 fájlban) elektronikus tárhelyre fel kell töltenie 2015.12.14 24.00 óráig a hhttp://www.nyf.hu/bgytk/node/27 linken.

Abban az esetben is erre a felületre kell feltöltenie, ha már korábbi félévben feltöltött portfólióhoz képest változás van, esetleg az értékelése elégtelen (1) lett!

 

A tárhely belépési információi:

  • Azonosító: saját Neptun kódja
  • Jelszó: 1234 (Első belépés után módosítandó!)       
     

A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni:

Pl.: magyar-es_kemiatanar_Kiss_Bela_portfolio_2015.osz

 

A rendszerben van lehetőségük törlésre és újra feltöltésre a megadott határidőn belül.

 

Figyelem, határidőn túli feltöltést nem fogad el a rendszer!

 

A technikai jellegű problémákat (pl. beléptetés) Galaczi Nelli  részére, a galaczin@nyf.hu e-mailcímre kérem jelezni.

Megjegyzés: Ezenfelül az oktató kérheti, hogy az elektronikus változatot e-mailben küldje meg számára, ez egyéni egyeztetés alapján történik, de nem váltja ki a feltöltést.

 

A határidőre be nem érkezett portfóliók csak a következő félévben kerülnek bírálatra, záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése!

 

Az oktató egyéni kérésére a portfólió egy példányát nyomtatva is be kell adni a fenti határidőre.

 

A hallgatónak magával kell vinni a záróvizsgára a portfóliójának egy nyomtatott példányát, melyet a záróvizsga után visszakap. 

 

A bírálatot (benne az értékelés pontszámát és a bíráló kérdéseit) a bírálat elkészülte után, a hallgató az elektronikus felületen tekintheti meg!

 

Egyéb segítség:

A portfólióhoz csatolandó (annak része, aláírt formában) jogi nyilatkozat elérhetősége letölthető az alábbi linken:

http://www.nyf.hu/bgytk/node/5

 

Szakdolgozat leadása

 

A 2015/2016. tanév I. félévében a tanári MA képzés beadandó szakdolgozatát elektronikus formában (pdf-fájlban vagy szkennelve képként, de mindenképpen mellékletekkel együtt 1 fájlban) elektronikus tárhelyre fel kell töltenie 2015. 11.30. 24.00 óráig a http://www.nyf.hu/bgytk/node/27 linken.

Abban az esetben is erre a felületre kell feltöltenie, ha már korábbi félévben feltöltött portfólióhoz képest változás van, esetleg az értékelése elégtelen (1) lett!

 

A tárhely belépési információi:

  • Azonosító: saját Neptun kódja
  • Jelszó: 1234 (Első belépés után módosítandó!)       

A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni:

Pl.: magyar-es_kemiatanar_Kiss_Bela_szakdolgozat_2015.osz

 

A rendszerben van lehetőségük törlésre és újra feltöltésre a megadott határidőn belül.

Figyelem, határidőn túli feltöltést nem fogad el a rendszer!

A technikai jellegű problémákat (pl. beléptetés) Galaczi Nelli  részére, a galaczin@nyf.hu e-mailcímre kérem jelezni.

Megjegyzés: Ezenfelül a témavezető kérheti, hogy az elektronikus változatot e-mailben küldje meg  számára, ez egyéni egyeztetés alapján történik, de nem váltja ki a feltöltést.

 

A határidőre be nem érkezett szakdolgozat csak a következő félévben kerül bírálatra, záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése!

 

Szakdolgozat egy példányát minden esetben bekötve le kell adni a témavezetője intézetének.

 

A záróvizsgán a szakdolgozat biztosítása nem a hallgató kötelessége.

 

A bírálatot (benne az értékelés pontszámát és a bíráló kérdéseit) a bírálat elkészülte után  a hallgató az elektronikus felületen tekintheti meg.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a záróvizsga napján  a szakdolgozata a záróvizsga jegyzőjénél marad

 

Egyéb segítség megtalálható az alábbi linken:

http://www.nyf.hu/bgytk/node/5

· Szakdolgozat készítési útmutató

· A szakdolgozathoz csatolandó (annak része, aláírt formában)

Ø  jogi nyilatkozat

Ø  belső címlap

 

Tisztelettel kérem, a fentiek szerint járjon el!

Eredményes felkészülést és sikeres záróvizsgát kívánok!

 

Üdvözlettel 

 

Dr. Buhály Attila

Bessenyei György Tanárképző Központ

Nyíregyházi Főiskola

shadow