Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program - pályázati kiírás tanárszakos hallgatók számára!

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok - például természettudományos szakirányok - iránti érdeklődés felkeltése.

 

A részletes pályázati kiírás, a tudnivalók megtalálhatóak a következő linken:

KLEBELSBERG KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

 

 

shadow